Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vill du leda och organisera? Bli frivilligledare på Språkcafé!

Plats: Gävle

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivilligledare leder du de frivilliga i verksamheten och säkerställer att de får den introduktion, utbildning och det stöd som krävs för uppdraget. 

Som frivilligledare inom Språkcafé bidrar du till att stärka människors förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Språket är viktigt för att komma in i det svenska samhället. Lika viktigt är att umgås med andra och skapa nya kontakter. När vi träffas utgår vi från deltagarnas språknivå och intressen som kan vara olika från gång till gång. 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • i samråd med frivilliga och personal planera och utveckla verksamheten utifrån de lokala behoven.
 • säkerställa att frivilliga har gått de utbildningar som krävs för uppdragetoch har kunskap om grundprinciper och värdegrund.  
 • säkerställa att frivilliga har det stöd som krävs för uppdraget, både praktiskt och psykosocialt. 
 • hantera svåra samtal som kan uppstå med enskild eller i grupp.
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 

Du åtar dig att:  

 • i samråd med personal och verksamhetens karaktär identifiera omfattningen för uppdraget. 
 • bidra till att planera och genomföra rekryteringsinsatser. 
 • terminsvis planera för verksamhetsträffar och frivilligvård. 
 • kontinuerligt genomföra uppföljningssamtal samt avslutningssamtal med frivilliga som avslutar sitt uppdrag.  
 • årligen föreslå och följa upp verksamhetsplan och budget till kretsstyrelse. 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • ha förmåga att planera, leda och organisera. 
 • skapa en trivsam och trygg stämning i verksamhetsgruppen. 
 • ha ett coachande förhållningsätt.  
 • erfarenhet av konfliktlösning då svåra samtal och konflikter kan förekomma i gruppen. 
 • kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner samt att kunna skilja på egna och andras behov.

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

Kontaktperson

Charlotte Takem

073-7257820
charlotte.takem@redcross.se


Ansök