Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vänner för livet; Caféverksamhet för äldre

Plats: Karlstad

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig inom vår cafeverksamhet bidrar du till en meningsfull stund för de äldre och ofrivilligt ensamma som besöker oss.  

Uppdragsbeskrivning 

Vi ses på Våxnäs varje tisdag mellan 10-12. Vi pratar med varandra och fikar. Vi planerar även in olika aktiviteter.

Ju fler som vill vara volontärer dest bättre.

Är det här du? 

Vi  ser att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

  • tycka om att att möta människor med olika erfarenheter och bakgrund.  
  • haförståelse för olika behov och reaktioner.  
  • ha en god kommunikativ förmåga.  
  • kunna skilja på egna behov och andras.  
  • tycker om att arbeta i grupp och har lätt för att samarbeta. 

Välkommen med din ansökan!

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 

Kontaktperson

Rekrytering rekrytering.karlstad@redcross.se

rekrytering.karlstad@redcross.se
rekrytering.karlstad@redcross.se


Ansök