Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vi behöver dig som vaccineringsstödjare i Motala.

Plats: Motala

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Vid vaccinationen mot covid-19 kommer du som frivillig att bidra till att vaccineringen går tryggt och säkert till. Du kommer att hjälpa till med praktiska saker som exempelvis ta emot dem som ska vaccineras och vägleda på vaccinationsställethålla ordning och observera att alla känner sig lugna och bekväma.  

Du kommer att få nödvändig skyddsutrustning i samband med uppdraget.

Uppdragsbeskrivning  

Du förväntas:  

 • ge psykosocialt stöd och hjälpa människor tillrätta där du placeras på vaccinationsstället 
 • hjälpa till med praktiska saker som en anhörig eller vän skulle ha gjort.  
 • möta alla människor förutsättningslöst och med respekt.  
 • utföra regelbundet tretimmars pass enligt överenskommelse med frivilligledaren.  
 • delta i en introduktion och webbkurser.  
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Omfattning  

Du åtar dig att:  

 • acceptera Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa anvisningar och gränsdragningar för verksamheten.  
 • skriva under överenskommelse och tystnadslöfte. 
 • samarbeta med dina frivilligledare, andra frivilliga och personalen.  
 • delta i träffar som ordnas för frivilliga för att ta del av information, dela erfarenheter och stödja varandra.  
 • verka för att klimatet i frivilliggruppen är öppet och tillåtande.  
 • vara med och ansvara för att verksamheten upprätthålls enligt Röda Korsets överenskommelse med vårdinrättningen.  
 • göra minimum ett pass per 14 dagar.  

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget. Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du ha 

 • kunskap och beredskap för att möta människor. 
 • kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner. 

Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska.  

Det är också viktigt att du:  

 • har förmåga att snabbt skapa kontakt med människor och lätt för att kommunicera.  
 • kan sätta gränser, både för dig själv och andra samt hålla dig till riktlinjer. 
 • är lugn, trygg, lyhörd och flexibel.  
 • är empatisk och har positiv livssyn.  
 • är serviceinriktad.  
 • Inte tillhör någon av riskgrupperna för coronaviruset. 
 • Ha tillräckligt bra kondition för att kunna stå ett 3-timmarspass.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. Vi har sju grundprinciper: Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Kontaktperson

Röda korset Motala


motalarodakorskrets@redcross.se


Ansök