Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vi behöver fler frivilliga till verksamheten Information och insamling

Plats: Uppsala

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig i verksamheten Information och insamling medverkar du till att rekrytera frivilliga och medlemmar samt informera om Röda Korsets arbete både lokalt och globalt.

Uppdragsbeskrivning

 • Informera nya intressenter som vill bli frivilliga om de verksamheter som kretsen bedriver och lotsa till rätt verksamhet där behov finns.
 • Möta, informera, lotsa och vara en medmänniska för de som besöker vårt informationscenter, kontaktar oss på evenemang, via telefon eller mail.
 • Planera och utföra aktiviteter som deltagande vid mässor och andra evenemang.
 • Delta i verksamhetspecifika möten som du blir kallad till av frivilligledare/gruppledare.
 • Ta del av och följa aktivitetsplan.
 • Delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning

Du åtar dig att:

 • Utföra ditt uppdrag enligt schema tillsammans med en eller flera andra frivilliga
 • Uppdraget är på minst 6 månader
 • Ta del av och följa frivilligpolicyn och Röda Korsets tystnadslöfte.
 • I god tid meddela om du har för avsikt att avsluta ditt uppdrag.

Utbildning

 • Rödakorskunskap (Obligatorisk).
 • Att vara frivillig.
 • Lokal introduktion på plats där uppdraget ska genomföras (Obligatorisk).

Är det här du? 
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontakta verksamheten för frågor

Kontaktperson

Uppsala rödakorskrets


info.uppsala@redcross.se


Ansök