Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vill du bidra till familjeåterförening? Bli frivillig i vår ärendegrupp i Växjö!

Plats: Växjö

Ideellt uppdrag 

Genom att engagera dig i en ärendegrupp inom Restoring Family Links (RFL) bidrar du på olika vis till att familjer som splittrats genom krig, katastrofer, flykt och migration kan återfå kontakt och i vissa fall återförenas. Inom ramen för uppdraget kan du bistå i efterforskning, praktisk assistans inom familjeåterförening, bistå att fylla i dokument om fångenskap och arbeta med informationsarbete. Enligt Folkrätten har människor rätt till ett familjeliv och att få veta vad som hänt sina anhöriga. 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • Genomföra intervjuer och samla information från klienter som vill efterforska saknade anhöriga utanför Sverige. 
 • Registrera uppgifterna i ett särskilt ärendehanteringssystem. 
 • Bistå klienter med att fylla i ansökningsblankett rörande intyg om fångenskap. 
 • Informationsspridning av verksamheten inom Restoring Family Links.  
 • Hålla kontakten med klienten under tiden som efterforskning pågår och när det är relevant informerar klienten om andra verksamheter som Röda Korset bedriver på orten där klienten bor. 
 • Återrapportera vad som sker i ärendegruppen till ansvarig Migrationsrådgivare. 
 • Delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
 • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • Ha inbokade besök eller uppföljningssamtal per telefon med klienter 2-4 gånger/månad, på torsdagar mellan kl. 17-20. Hur ofta styrs av behov och bestäms inom gruppen.  
 • Delta vid gruppens planeringsmöten som oftast är 1 gång/månad.  
 • Önskvärt att du engagerar dig under minst 2 år.  

Är det här du?

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • Har förmåga att förmedla information på ett enkelt och tydligt sätt.  
 • Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.  
 • Ta emot besök med respekt, skapa tillit och kommunicera via tolk.  
 • Du är empatisk och vågar bemöta personer som blir känslomässiga.  
 • Du har lätt för att arbeta i grupp och är kommunikativ.  
 • Du har förmåga att sätta gränser.  

Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska och kunskap om/erfarenhet av olika kulturer.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

 

Kontaktperson

Jeanette Kroon


jeanette.kroon.rc@live.se


Ansök