Nödläge i Libyen och Marocko

Ge en gåva till vårt katastrofarbete världen över >

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vill du göra skillnad? Bli frivillig hos oss!

Plats: Helsingborg

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. 

Som medarbetar i fixargruppen är du behjälplig i dagliga göromål. Det kan handla om att hämta gåvor, byta lysrör, klippa gräset eller bära säckar. Ingen dag är den andra lik. 

 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas att: 

  • vara tillmötesgående och flexibel.
  • samarbtea med övriga frivilliga.
  • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
  • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 

Du åtar dig att: 

  • följa Röda Korsets riktlinjer och policys.
  • engagera dig regelbundet efter överenskommelse med frivilligledaren. 

 

Är det här du? 
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

  • vara i fysisk ok form, körkort är meriterande

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontaktperson

Hanna Lood


hanna.lood@redcross.se


Ansök