Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vill du göra skillnad? Cykla för att sprida glädje!

Plats: Varberg

Du behövs!  Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete.

Som frivillig för Cykling utan ålder hjälper du de äldre att få komma ut på cykelturer i samhället. Vi cyklar på moderna och säkra elcyklar. Man väljer själv hur ofta och när man vill cykla. Hur lång turen är beror dels på vad man själv känner för men även vad de äldre önskar. Verksamheten har som målsättning att alla oavsett ålder ska få känna den glädje och frihet det innebär att få vind i håret! Cykelturerna ger ett stort socialt utbyte då man utbyter många och härliga livs-historier under utflykten.

Du får introduktion, utbildning och det stöd som krävs för uppdraget. VI söker även personer som är villiga att ta lite mer ansvar för introduktion och utbildning av cyklister.

Cykling utan ålder är en verksamhet där frivilliga cykelpiloter erbjuder äldre personer cykelturer i specialbyggda trehjuliga el-assisterade taxicyklar. Syftet med verksamheten är huvudsakligen att motverka ensamhet bland äldre. Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre och medför ofta isolering, nedsatt hälsa och sämre livskvalitet. Genom verksamheten erbjuds passagerare och frivilliga en meningsfull aktivitet med möjlighet att skapa nya relationer, gemenskap, minnen och livskvalitet. Det kan t ex handla om att komma ut till stadens parker, uppleva vårens grönska, höra fåglarnas kvitter, åka förbi ungdomens kvarter, stanna till vid ett café eller bara få känna vinden i håret.

Specifika önskemål: 

En säkerhet och kunskap i trafiken och viss cykelvana är att föredra. Minimiålder 18 år.

 

Är det här du? 
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.   

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontakt & Frågor

Ansök via annonsen eller kontakta oss så återkommer vi med svar på dina frågor.

Marianne.Bengtsson@redcross.se

 

Kontaktperson

Marianne Bengtsson


Marianne.Bengtsson@redcross.se


Ansök