Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vill du informera om testning och vaccination för covid-19? Bli frivillig hos oss!

Plats: Nyköping

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Vid en informationsinsats kring vaccinering för covid-19 kommer du som frivillig att bidra till att stötta personer att hitta verifierad information om vad testning och vaccination innebär, vart du kan testa och vaccinera dig och andra frågor personer kan tänkas ha kring vaccinering. Du kommer också att hjälpa till med praktiska saker som exempelvis ställa i ordning material inför informationsinsatsen. Du kommer få tillgång till nödvändigt material utifrån relevans och behov i samband med ditt uppdrag.

Uppdragsbeskrivning

Du förväntas:

 • ge psykosocialt stöd och tillgängliggöra information
 • möta alla människor förutsättningslöst och med respekt
 • delta regelbundet i insatsen
 • delta i en introduktion och webbkurser
 • kunna hantera smartphones, Ipads och liknande för att stötta personer att hitta information som finns tillgängligt på nätet
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och därigenom vara beredd att öka ditt engagemang vid kris

Omfattning

Du åtar dig att:

 • acceptera Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa anvisningar och gränsdragningar för verksamheten
 • skriva under överenskommelse och tystnadslöfte
 • samarbeta med dina frivilligledare, andra frivilliga och samverkande parter
 • utföra regelbundet tvåtimmars pass enligt överenskommelse med frivilligledaren och göra minimum ett pass per 14 dagar
 • delta i träffar som ordnas för frivilliga för att ta del av information, dela erfarenheter och stödja varandra
 • verka för att klimatet i frivilliggruppen är öppet och tillåtande

Är det här du? Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget. Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

För att kunna utföra uppdraget behöver du ha:

 • kunskap och beredskap för att möta människor
 • kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner
 • Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska

Det är också viktigt att du:

 • har förmåga att snabbt skapa kontakt med människor och lätt för att kommunicera
 • kan sätta gränser, både för dig själv och andra samt hålla dig till riktlinjer
 • är lugn, trygg, lyhörd och flexibel
 • är empatisk och har positiv livssyn
 • är serviceinriktad
 • ha tillräckligt bra kondition för att kunna stå ett två-timmarspass

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. Vi har sju grundprinciper: Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet.

Kontaktperson

Susanna Engman
Krisberedskap
070-605 45 57
krisberedskap.nykoping@redcross.se


Ansök