Nödläge i Libyen och Marocko

Ge en gåva till vårt katastrofarbete världen över >

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Tips och råd kring psykisk hälsa

När världen känns obegriplig eller när du hamnar i personlig kris finns vi till stöd. Ta del av våra råd och tips som hjälper dig att må bättre. Läs mer!
När världen känns obegriplig eller när du hamnar i personlig kris finns vi till stöd. Ta del av våra råd och tips som hjälper dig att må bättre. Läs mer!

Många känner oro

När det är oroligt i världen eller när du råkar ut för något oväntat och svårt finns vi till stöd. Vi delar med oss av råd kring vad du kan göra på egen hand för att må bättre vid oro, stress, ångest och sorg. Och vi tipsar om hur du kan hjälpa barn och andra i din närhet. Kolla in våra texter, filmer och tipslistor:

Vanliga frågor om oro, ångest och stress

Vi finns här för dig. Röda Korset har lång erfarenhet av att hjälpa människor i kriser och katastrofer. Här har vi samlat vanliga frågor om oro, ångest och stress, läs mer.

Du är inte ensam.

8 vanliga frågor om oro, ångest och stress

 

  1. Jag känner oro och stress. Vad kan jag göra?
    Stress är en naturlig reaktion i kroppen som sätts igång när du ställs inför en utmaning eller ett hot. Det kan vara vardagliga situationer som att hålla ett tal eller springa ett tävlingslopp, men även höga krav och förväntningar från såväl andra som dig själv. Stress gör oss mer fokuserade och redo att agera och är ofta inte farligt så länge det finns tid för återhämtning. Långvarig stress är däremot skadligt. I svåra situationer i livet eller perioder med mycket oro och stress finns det en hel del saker du kan göra själv för att må bättre, dämpa stressen och stärka din motståndskraft. Varje gång du lyckas bryta ditt stressmönster bidrar det till återhämtningen och hjälper dig hantera stressen bättre. Här hittar du 10 tips som kan minska din oro.

  2. Vad är ångest? Vad kan jag göra för att må bättre? Ångest är en intensiv känsla av oro och obehag i kroppen som kan uppstå i krissituationer men också när det inte finns något tydligt yttre hot. Ångest kan upplevas som obehagligt men är inte farligt. Här finns råd om hur du kan hantera din ångest.
  3. Hur känns oro, stress och ångest i kroppen? Kropp och psyke hör ihop. Det är därför naturligt att känslor både upplevs och uttrycks med hjälp av kroppen. Hur man upplever ångest är individuellt och kan kännas olika starkt – från en diffus oro eller rastlöshet till kroppsliga symptom som krypningar, olustkänsla eller att det känns som ett eldklot i magen. Läs mer om symtom på ångest, oro och stress.
  4. Vilka psykiska symtom kan jag få av oro, stress och ångest? Stark och långvarig stress kan påverka din dagliga funktion, koncentration, minne, sömn och tankar som skapar mer stress och oro. Stress kan alltså skapa mer stress, därför är det bra att bryta stress och vara noga med återhämtning.
  5. Hur kan jag hjälpa någon med oro och ångest? Alla människor hamnar någon gång i en svår situation. Som närstående eller vän kan du betyda mycket för den som har det svårt. Här finns råd om hur du kan hjälpa och skapa trygghet i krisen.
  6. När ska jag söka hjälp för min oro och ångest? Om du känner att ditt psykiska mående begränsar dig och du upplever att det påverkar din vardag är det ett tecken på att mer hjälp behövs. Då är det bra att prata med någon som har erfarenhet. Till exempel kan du kontakta 1177 för råd och stöd eller din vårdcentral. 
  7. Självhjälpsråd fungerar inte. Vad ska jag göra? Självhjälpsråd är hjälpsamma och helt ofarliga att följa, men var vaksam på hur mycket du orkar. I en svår situation är det helt ok att sänka kraven på sig själv under en period. Om motivation saknas och det är svårt att hantera det dagliga livet är det ett tecken på att mer hjälp behövs. Till exempel kan du kontakta 1177 för råd och stöd eller din vårdcentral.
  8. Jag känner mig ensam och isolerad. Vad kan jag göra? De allra flesta upplever ensamhet någon gång i livet. Ensamhet kan vara svårt att bära och på sikt påverkar den vår hälsa om den inte går över. Ta del av våra råd om hur du kan hjälpa dig själv om du känner dig ensam.