Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vanliga frågor om oro, ångest och stress

Publicerad: 18 apr 2023
Lästid: ca

Vad är ångest? Varför mår jag som jag gör just nu? Hur kan jag hjälpa någon som känner oro och ångest?

När allt inte är som vanligt är det naturligt att känna oro och stress. Eller ångest. Det finns mycket du kan göra för att själv hantera din situation eller vara ett stöd för andra. Här har vi samlat vanliga frågor om just oro, ångest och stress.

Jag känner oro och stress. Vad kan jag göra för att må bättre?

Stress är en naturlig reaktion i kroppen som sätts igång när du ställs inför en utmaning eller ett hot. Det kan vara vardagliga situationer som att hålla ett tal eller springa ett tävlingslopp, men även höga krav och förväntningar från såväl andra som dig själv. Stress gör oss mer fokuserade och redo att agera och är ofta inte farligt så länge det finns tid för återhämtning. Långvarig stress är däremot skadligt. I svåra situationer i livet eller perioder med mycket oro och stress finns det en hel del saker du kan göra själv för att må bättre, dämpa stressen och stärka din motståndskraft. Här kan du ta del av våra tips. Varje gång du lyckas bryta ditt stressmönster bidrar det till återhämtningen och hjälper dig hantera stressen bättre.

Vad är ångest? Vad kan jag göra för att må bättre?

Ångest är en intensiv känsla av oro och obehag i kroppen som kan uppstå i krissituationer men också när det inte finns något tydligt yttre hot. Ångest kan upplevas som obehagligt men är inte farligt. Här kan du läsa mer och få handfasta råd om hur du kan hantera din ångest.

Vilka fysiska symtom kan jag få av oro, stress och ångest?

Kropp och psyke hör ihop. Det är därför naturligt att känslor både upplevs och uttrycks med hjälp av kroppen. Hur man upplever ångest är individuellt och kan kännas olika starkt – från en diffus oro eller rastlöshet till kroppsliga symptom som till exempel krypningar i kroppen, allmän olustkänsla eller att det känns som ett eldklot i magen. Läs mer om oro och stress och ångest och vilka symtom du kan få.

  1. Vilka psykiska symtom kan jag få av oro, stress och ångest? Stark och långvarig stress kan påverka din dagliga funktion, koncentration, minne, sömn och tankar som skapar mer stress och oro. Stress kan alltså skapa mer stress, därför är det bra att kunna bryta stress och vara noga med återhämtning.

  2. Hur kan jag hjälpa någon som känner oro och ångest? Alla människor hamnar någon gång i en svår situation. Som närstående eller vän kan du betyda mycket för den som har det svårt. Här ger vi tips om hur du kan hjälpa någon i kris.

  3. När ska jag söka hjälp för min oro och ångest? Om du känner att ditt psykiska mående begränsar dig och du upplever att det påverkar din vardag är det ett tecken på att mer hjälp behövs. Då är det bra att söka hjälp och prata med någon som har erfarenhet. Till exempel kan du kontakta 1177 för råd och stöd eller kontakta din vårdcentral direkt. 

  4. Jag försöker använda självhjälpsråd för att hantera stressen men det fungerar inte. Vad ska jag göra? Självhjälpsråd är hjälpsamma och helt ofarliga att följa, men var vaksam på hur mycket du orkar. I en svår situation är det helt ok att sänka kraven på sig själv under en period. Om motivation saknas och det är svårt att hantera det dagliga livet är det ett tecken på att mer hjälp behövs. Till exempel kan du kontakta 1177 för råd och stöd eller kontakta din vårdcentral direkt. 

  5. Jag arbetar inom vården och är orolig för hur länge jag skall orka. Under perioder av extra hård belastning kan du bli tvungen att sänka kraven och vara extra snäll mot dig själv. Här har vi samlat tips om hur andra har gjort.

  6. Jag känner mig ensam och isolerad. Vad kan jag göra? De allra flesta upplever ensamhet någon gång i livet. Ensamhet kan vara svårt att bära och på sikt påverkar den vår hälsa om den inte går över. Ta del av våra råd om hur du kan hjälpa dig själv om du känner dig ensam.

Vi finns här för dig

Det många av oss upplever nu är helt normala reaktioner på en onormal situation. Vi på Röda Korset har lång erfarenhet av att hjälpa människor i just onormala situationer, som kriser och katastrofer. Vi vet att den psykiska hälsan är lika viktigt som den fysiska.

Du är inte ensam.