Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Tillgång till vård för personer från Ukraina

Människor från Ukraina som sökt enligt massflyktsförordningen får ett uppehållstillståndskort. På kortet framgår att personen omfattas av LMA – lag om mottagande av asylsökande och kan då söka vård på samma vis som en asylsökande. 
Människor från Ukraina som sökt enligt massflyktsförordningen får ett uppehållstillståndskort. På kortet framgår att personen omfattas av LMA – lag om mottagande av asylsökande och kan då söka vård på samma vis som en asylsökande. 

För person med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Som vuxen ska det erbjudas vård som inte kan anstå inklusive: 

  • mödravård 
  • vård vid abort 
  • preventivmedelsrådgivning 
  • läkemedel 
  • hälsoundersökning 

Vård som inte kan anstå omfattar mer vård än den akuta.

Vilken vård ska en region erbjuda asylsökande och papperslösa? - Socialstyrelsen 

Personer från Ukraina - rätt till vård och bistånd i Sverige

För person som väntar på svar om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet eller för den som inte kunnat söka än 

Från den 1 juli gäller nya regler kring tillgång till vård för de som söker om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Enligt lag 2008:344 omfattas nu även de som sökt. Dessa individer skall uppvisa ett kvitto på sin ansökan i kontakten med vården och skall då erbjudas samma vård som asylsökande.

För de som inte sökt om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, inte ansökt om asyl och inte är papperslösa gäller generellt fullt pris för vården under de första 90 dagarna.

Dock finns regionala beslut som är tagna med hänsyn till krigsutbrottet. Om personen har möjlighet ska denne visa upp ett giltigt pass eller ID-kort från Ukraina. Observera att ingen får nekas vård om de inte kan visa detta.

Vårdförmedling för papperslösa och andra migranter

Kontakta oss

Nationell rådgivning

Telefontid: måndag till fredag kl 09.00–12.00. Att ringa oss är kostnadsfritt. Boka gärna tid för besök via telefon eller mejl. MEJL: papperslos@redcross.se SMS: 0723 - 49 98 08 .