Ungdomar sitter i en soffa.

I samarbete med Coca-Cola Sverige

I samarbete med Coca-Cola Sverige

Vårt gemensamma projekt "Hur mår du?" syftar till att motverka psykisk ohälsa bland unga.

I det gemensamma treåriga projektet ”Hur mår du?” ska Coca-Cola i Sverige och Röda Korset öka kunskapen och bryta stigman inom psykisk ohälsa.

Projektet fokuserar på att nå ut med kunskap och information till unga om psykisk hälsa. En riskfaktor för psykisk ohälsa är socioekonomisk utsatthet och ”Hur mår du?” riktar sig därför särskilt sig till unga som bor i områden där många lever i socioekonomisk utsatthet. För att nå ut på ett bra sätt och fokusera på rätt frågor är ungdomar medskapare i projektet.

– Att få stöd när behovet finns är viktigt för alla, och vi vet att vi gör som mest skillnad när vi arbetar tillsammans. Att Coca-Cola i Sverige stöttar Röda Korsets arbete mot psykisk ohälsa kommer att betyda mycket för många. Det är viktigt att komma ihåg att psykisk hälsa är lika betydelsefullt som fysisk hälsa och ”Hur mår du?” är ett viktigt sätt för oss att stötta samhället och människor som mår dåligt, säger Martin Ärnlöv, fd generalsekreterare Svenska Röda Korset.

Coca cola logotyp

”"För oss är det viktigt att vara en positiv kraft i samhället, och genom detta projekt med Röda Korset kommer vi tillsammans belysa denna viktiga och ständigt aktuella fråga"”

Sofie Eliasson Morsink, VD Coca-Cola Europacific Partners
Kvinna bär matpaket på huvudet, Röda Korset i bakgrunden.

Tillsammans räddar vi liv

Bli samarbetspartner med oss