En matkö i Mocambique.

Electrolux stödjer människor vid akut matbrist

Electrolux stödjer människor vid akut matbrist

Electrolux Food Foundation stödjer människor i katastrofer där bristen på mat är akut.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Ungefär var tionde person i världen går hungrig. Ofattbara 800 miljoner människor. Tre miljoner små barn dör varje år till följd av hunger och matbrist. Och hungersnöden breder ut sig. Klimatförändringarna för med sig att odlingar förstörs av torka eller översvämningar.  

Vi jobbar på många platser runt om i världen där bristen på mat är svår. Genom att ge mat, rent vatten, näringsrik nötkräm till små barn, vård till undernärda, grödor att odla och stöd till försörjning kan vi rädda liv och sprida hopp. 

Tack vare stödet till vår internationella katastroffond från Electrolux Food Foundation, Electrolux och dess medarbetare kan vi hjälpa människor att få tillgång till mat och vatten i bland annat Afghanistan, Syrien, Turkiet, Marocko, Myanmar och på Afrikas horn.

Mer än tre miljoner måltider 

Electrolux Food Foundation strävar efter att förbättra människors liv genom att främja hållbar och hälsosam matlagning. De arbetar för att minska matsvinn och skapa en bättre förståelse för vad som är näringsrik mat. Genom olika initiativ och samarbeten strävar de efter att göra mat mer tillgänglig och hållbar för alla, samtidigt som de engagerar och ger sitt stöd till akuta insatser över hela världen. 

Cosimo Scarano, som är generalsekreterare för Electrolux Food Foundation berättar att de driver projekt i 40 olika länder och har etablerat både globala och lokala partnerskap, vilket ger dem möjlighet att vara med och göra skillnad i några av världens mest angelägna utmaningar kopplade till matfrågan. Stolt berättar han att de donerat mer än 3 miljoner måltider världen över mellan 2016 och 2023. Partnerskapet med Röda Korset betyder mycket. 

”Vi är glada och stolta över samarbetet med Röda Korset. För oss är det avgörande att vi samarbetar med en trovärdig, effektiv och långsiktig partner som har den logistiska förmågan och möjligheten att leverera nödhjälp till människor världen över, oavsett var det behövs och när det sker.” 

”Vi är glada och stolta över samarbetet med Röda Korset. För oss är det avgörande att vi samarbetar med en trovärdig, effektiv och långsiktig partner som kan göra insatser världen över.”

Cosimo Scarano, Head of Electrolux Food Foundation

Ett stort engagemang och många vill vara med och bidra 

Han berättar att de varje år genomför två större kampanjer där medarbetare på Electrolux får möjlighet att ge gåvor till Röda Korset för att hjälpa till i katastrofer världen över.

”Det är oerhört uppskattat att anställda på Electrolux kan vara med och göra skillnad i svåra situationer runt om i världen. Vi har varit med och gett stöd till Ukraina, efter jordbävningen i Syrien och Turkiet och nu senast till drabbade av jordbävningen i Marocko.”

Det är ett stort engagemang internt och många vill vara med och bidra.  

”Att se att vårt arbete gör skillnad i världen ger en oerhörd stolthet.” säger Cosimo. 

Mari Mörth som är ansvarig för globala katastrofinsatser på Röda Korset intygar att stödet från Electrolux Food Foundation, Electrolux och dess anställda gör skillnad. Att det finns finansiering tillgängligt både före och efter en katastrof är avgörande. 

”Vi är mycket tacksamma för vårt samarbete med Electrolux Food Foundation. Det ger oss möjlighet att hjälpa människor i akuta kriser men även att arbeta långsiktigt.  

Hoppas inspirera fler att göra skillnad 

Cosimo berättar att Electrolux Food Foundation är en relativt ung organisation men att de har hunnit med mycket. Detta hoppas han ska ge inspiration till fler företag - alla kan vara med och göra skillnad i världen.  

Han avslutar med att berätta att målet de satte upp med att dela ut 3 miljoner måltider har de nått långt tidigare än vad de först tänkte. En bidragande orsak till detta är de partnerskap de har och här spelar Röda Korset en stor roll.  

”Tack vare strategiska partnerskap som det med Röda Korset har vi möjlighet att vara med och göra skillnad där det behövs som mest. Det betyder mycket för oss och vi ser fram emot att utveckla samarbetet ännu mer.”