Man lastar av katastrofhjälp från båt

I samarbete med Folkspel

I samarbete med Folkspel

Tack vare ett årligt stöd från Folkspel kan Röda Korset hjälpa fler utsatta före, under och efter en kris eller katastrof.

Folkspel är en ideell och politiskt obunden organisation som har 74 riksorganisationer som medlemmar. Allt lotteriöverskott går tillbaka till föreningslivet.

Tack vare ett årligt stöd från Folkspel kan Röda Korset hjälpa fler utsatta före, under och efter en kris eller katastrof.

Folkspel logotyp