En bil med gula blommor i förgrunden

I samarbete med Hertz

I samarbete med Hertz

Röda Korset och Hertz har samarbetat sedan 2010 för att snabbt kunna hjälpa drabbade vid en nationell katastrof, där Hertz bistår Röda Korset med fordon vid olika kris- och katastrofsituationer.

Röda Korset och Hertz har sedan dess haft en nära samarbete i flera av de senaste årens nationella kris- och katastrofinsatser, bland annat i samband med skogsbränderna 2018, där tillgången till Hertz bilar spelade en viktig roll i Röda Korsets insatser och möjliggjorde snabba transporter av evakuerade och frivilliga i de drabbade områdena. Under Coronapandemin har ett flertal av Röda Korsets lokala kretsar haft tillgång till Hertz bilar för att transportera mat och läkemedel till utsatta riskgrupper, vilket avsevärt underlättat Röda Korsets lokala insatser. Hertz har också stöttat Röda Korset insatser i Ukraina med olika typer av engagemang och insamlingar.

– Genom samarbetet med Hertz kan vi förflytta frivilliga och behövande som inte har egna transportmöjligheter. Vi är mycket glada och stolta för att Hertz har tagit ansvar för att på detta sätt hjälpa oss att stödja människor som drabbas vid en katastrof och vi hoppas att fler företag ska följa detta exempel, säger Ylva Jonsson-Strömberg, krisberedskapsansvarig, Svenska Röda Korset.

Hertz logotyp

”Hertz i Sverige jobbar aktivt med hållbarhet och socialt engagemang. Utöver samarbetet inom transporter vid krisinsatser, hoppas vi kunna dra nytta av Röda Korsets gedigna kunskap, till exempel första-hjälpen-utbildningar för våra medarbetare.”

Anders Tärnell, marknadschef Hertz
Kvinna bär matpaket på huvudet, Röda Korset i bakgrunden.

Tillsammans räddar vi liv

Bli samarbetspartner med oss