Man lastar av katastrofpaket från båt.

Korta beslutsvägar när H&M Foundation stöttar i kris

Korta beslutsvägar när H&M Foundation stöttar i kris

När katastrofen slår till är beslutsvägarna korta och hjälpen snabbt på plats. H&M Foundation samarbetar med Röda Korset på ett flexibelt sätt, bland annat för att snabbt kunna lindra nöd i regioner där moderbolaget H&M verkar.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

H&M Foundation är en privat finansierad stiftelse, finansierad av familjen Persson, huvudägare i H&M Group. H&M Foundation arbetar utan någon egentlig koppling till det affärsmässiga men ger i huvudsak stöd till insatser i de länder där H&M finns och verkar.

Tonvikten i stiftelsens arbete ligger på långsiktiga samhällsutvecklande projekt, ett exempel är det projekt där H&M Foundation arbetar tillsammans med Röda Korset med integration av ensamkommande barn i Sverige och Norge. 

Hjälper Röda Korset att agera snabbt

H&M Foundation arbetar också med att snabbt bistå med medel vid stora katastrofer där många människor drabbats. Samarbetet med Röda Korset ger H&M Foundation möjlighet att agera snabbt och välriktat i kris- och katastrofsituationer.

– När en katastrof inträffar vill vi på H&M Foundation ge stöd i ett initialt skede för att minska det mänskliga lidandet. Vi vill samarbeta med organisationer som är på plats och har den kompetens och de nätverk som krävs för att snabbt och effektivt hantera stora katastrofer. Röda Korset, med sitt internationella nätverk och långa erfarenhet, är därför en av de organisationer som vi valt att stödja, säger Diana Amini, Global Manager på H&M Foundation.

”"Samarbetet med Röda Korset är viktigt för oss eftersom det bidrar till att nå de mest marginaliserade människorna, vilka ofta är de som drabbas hårdast i en katastrof"”

Diana Amini, Global Manager H&M Foundation

Samarbetet med Röda Korset är viktigt för H&M Foundation för att på ett övergripande sätt uppnå FN's Globala mål för hållbar utveckling.

– Vårt syfte är att bidra till målen och att agera som en katalysator för positiv förändring – det gör vi varje dag i samarbete med våra partners, säger Diana och fortsätter:

– Vi vill skapa verklig positiv utveckling för människor och samhällen och för oss är det viktigt att insatserna utformas tillsammans med de människor och lokalsamhällen som berörs. Med våra stödinsatser i samband med katastrofer kan vi på kort sikt adressera den akuta situationen och samarbetet med Röda Korset säkrar också långsiktigheten eftersom de finns på plats i katastrofens alla skeden och kan ta vidare arbetet.

Stödet anpassas efter situationen

Samarbetet mellan H&M Foundation och Röda Korset bygger på en ständig dialog. H&M Foundation har tydligt upparbetade rutiner kring sina donationer och kan vara mycket snabbfotade.

– Det är en del av förutsättningarna till vårt goda samarbete med Röda Korset. Vi som givare har en flexibilitet i våra donationer som kan anpassas till den ständigt växlande situationen i en katastrof. Dessa komponenter uppskattas från båda håll och är grunden för ett lyckat partnerskap, säger Diana.