Kvinna hämtar vatten.

Klimatsmarta lösningar för vatten och avloppshantering

Klimatsmarta lösningar för vatten och avloppshantering

Vi har arbetat med vatten och sanitet i Cox's Bazar, i Bangladesh, sedan 2017. Nu förstärker vi vårt arbete ytterligare tillsammans med Ramboll.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

För det stiftelseägda teknikföretaget Ramboll står innovation, engagemang och vilja att vara med och göra skillnad högt på dagordningen. Ramboll och Rambollfonden har länge stöttat Röda Korset och nu förstärks samarbetet ytterligare genom ett nytt och innovativt projekt i Cox's Bazar, ett av världens största flyktingläger. Målet är att säkerställa daglig tillgång till rent vatten till minst 20 000 människor och resurseffektiv hantering av avloppsvatten för 78 000 människor.

– Vi är tacksamma för fortsatt förtroende och möjlighet att vara med i detta projekt. Tillsammans har vi en unik kompetens. Vi har ingenjörskunskapen och Röda Korset har kunskap inom kris och katastrofhantering samt lokal kännedom och förankring, säger Louise Ulveland, processingenjör inom Water & Wastewater treatment.  

Louise är projektledare för arbetet i Cox's Bazar med stor erfarenhet av att själv arbeta i fält.  

”"Tillsammans har vi en unik kompetens. Vi har ingenjörskunskapen och Röda Korset har kunskap inom kris och katastrofhantering samt lokal kännedom och förankring."”

Louise Ulveland, processingenjör inom Water & Wastewater treatment, Ramboll

Stora behov i Cox's Bazar 

Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade länder. Omkring 170 miljoner människor bor på en yta som motsvarar en tredjedel av Sverige.   

När våldsamheter bröt ut i delstaten Rakhine i grannlandet Myanmar år 2017 flydde hundratusentals människor över gränsen till Bangladesh. Redan innan krisen fanns stora flyktingläger i området Cox's Bazar och situationen blev än mer akut när det kom ännu fler människor. Idag bor omkring 900 000 barn och vuxna i lägren under svåra förhållanden. Det är akut brist på mat, rent vatten och vård. 

Det är fantastiskt med en samarbetspartner som Ramboll och Rambollfonden som utöver finansiella medel kan bidra med teknisk expertis och lösningar som är skalbara. Att Ramboll dessutom har erfarenhet av att jobba i Bangladesh och på liknande platser är en stor fördel. Tillsammans gör vi människors liv här enklare och säkrare, säger Md. Iftekhar Alam Rumi, programchef för Svenska Röda Korset i Bangladesh. 

Klimatsmarta lösningar med stor kapacitet  

Eftersom det bor så många människor i Cox's Bazar behöver lösningarna för vatten och avfallshantering ha kapacitet att klara stora volymer, vara skalbara och ta hänsyn till klimat- och miljöaspekter. Runt om i världen och här jobbar vi med så kallade gröna hjälpinsatser (Green response) som innebär att vi identifierar och mininerar eventuella negativa effekter på miljön och klimatet som vårt arbete kan medföra. Här är några exempel i Cox's Bazar.

  • Genom att övergå till solcellsdrivna pump och vattenbehandlingsutrustning är driften mer säker då den inte är beroende av tillgången till bränsle. Det är dessutom mer skonsamt mot miljön och varje års görs en besparing på över 150 000 USD i bränslekostnad.  
  • För att minska risken för jordskred har träd med djupgående rötter planterats istället för att som tidigare använda sandsäckar av plast – det har minskat användningen av plast. 

En annan viktiga del är lokalkännedom och delaktighet från människor som bor i området.  

– Det är inte bara tekniken som gör skillnad. Utan det är tekniken i kombination med kommunikation och delaktighet. Vi fokuserar på att skapa resurseffektiva lösningar som verkligen behövs - och används, säger Louise. 

I Cox's Bazar finns det sedan länge många lokala rödakorsvolontärer som gör ett viktigt arbete med att sprida kunskap om vattenburna sjukdomar och få in feedback på olika lösningar och förslag. Till exempel var det bästa stället att placera toalett på är.  

–  Det är viktigt att det är säkert och tillgängligt för att det ska bli användbart säger Rumi.  

Lång erfarenhet av arbete i fält 

Svenska Röda Korset har arbetat i Cox's Bazar sedan 2017 med fokus på vatten och santitet (WaSH). Vi är specialiserade på att arbeta med vatten och sanitet i olika kriser, här kan du läsa mer. 

Samarbetet med Ramboll startade under 2019 och då genomfördes ett projekt specifikt inriktat på att hjälpa till med vattenförsörjningen och stärka motståndskraften mot smittspridning i Cox's Bazar. På Ramboll är många stolta över samarbetet berättar Louise. 

–  Att få vara med och bidra med sin kunskap i ett större sammanhang som gör skillnad för människor betyder mycket för många här. Vi är glada över att arbeta tillsammans med en organisation som Röda Korset som är etablerad över hela världen med stark lokal förankring och har stor kunskap och erfarenhet inom WaSH.  

Avslutningsvis nämner hon särskilt tre delar som är viktiga både för arbetet på plats och samarbetet med Röda Korset. 

 - Komplexa och långvariga katastrofer kräver samarbete, utveckling och innovation.