Tre flickor fyller på med vatten i flyktingläger.

Rambolls ingenjörer hittar vatten i flyktinglägret

Rambolls ingenjörer hittar vatten i flyktinglägret

Tillsammans med Ramboll har vi ett projekt för säker dricksvattenförsörjning i Bangladesh. Målet är att förse över 6 000 personer med rent vatten i flyktinglägret i Cox’s Bazar.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Ramboll är ett teknikkonsultföretag som arbetar med bland annat infrastruktur och samhällsbyggnad runt om i världen. Under våren 2019 valde Ramboll i Sverige att starta ett företagssamarbete med oss på Svenska Röda Korset specifikt inriktat på att hjälpa till med vattenförsörjningen och stärka motståndskraften mot smittspridning i flyktinglägret i Cox’s Bazar i Bangladesh.

Installerar system för dricksvatten

Sedan augusti 2017 har omkring 900 000 människor flytt från staten Rhakine i Myanmar över gränsen till Bangladesh. I flyktinglägret i staden Cox’s Bazar lever idag närmare en miljon människor under mycket svåra förhållanden. Invånarna i lägret är beroende av akut hjälp som tak över huvudet, mat, vård, psykosocialt stöd och rent vatten.

– Syftet med vårt projekt är att installera borrhål och distributionssystem för dricksvatten till ungefär 6200 personer, förklarar Mattias von Brömssen, chef för den svenska avdelningen för vattenresurser på Ramboll.

”"Det kan verka som en droppe i havet, men det är viktigt för att skapa hållbar, långsiktig och säker tillgång till dricksvatten till invånarna i lägret"”

Mattias von Brömssen, chef för den svenska avdelningen för vattenresurser Ramboll

I dag är de sanitära förhållandena i Cox’s Bazar extremt dåliga. Det gör att invånarna är väldigt utsatta för vattenburna sjukdomar. Behovet av rent dricksvatten är enormt samtidigt som det humanitära arbetet präglas av stora utmaningar. Området har dessutom en låg grundvattennivå, vilket ytterligare försvårar läget.

Kunskap ger långsiktighet

Flera humanitära organisationer har, tillsammans med Bangladeshs regering, värdsamhällen, andra företag och flyktingarna själva, arbetat för att förbättra och stabilisera situationen. Ett viktigt mål med Rambolls och vårt samarbetsprojekt är, förutom att säkra ytterligare vattentillgång, också att förmedla och förankra sina kunskaper om vatten hos de människor och organisationer som arbetar i Cox’s Bazar. Arbetet med vattenförsörjningen är ett tydligt exempel på hur resiliensarbete kan se ut i fält. Arbetet fyller ett akut behov men skapar också bättre förutsättningar och livsvillkor på sikt för människor som vistas i lägret.

– Alla goda krafter behövs i kampen för att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof. Tillsammans med Ramboll kommer vi att nå fler människor och göra stor skillnad för tusentals människor, säger Malin Denninger, vår vatten-, sanitet- och hygienrådgivare.