Barn stänker vatten på varandra.

I samarbete med Ramlösa

I samarbete med Ramlösa

Vatten som räddar liv! Sedan 2011 ger Ramlösa Vattenfond stöd till vattenprojekt runt om i världen.

Ramlösa Vattenfond startade 2011 och har sedan dess stöttat Röda Korsets hälsofrämjande arbete inom WaSH, vilket är den samlade termen för vatten, sanitet och hygien. Genom försäljning av vatten inom Ramlösasortimentet bidrar Vattenfonden till att människor i utsatta områden i världen får en säker tillgång till vatten, toaletter och information om hur man undviker smitta och håller sig frisk. De tre delarna är helt beroende av varandra. Utan toaletter förorenas vattenkällorna och utan rent vatten är grundläggande hygien och hälsa inte möjligt.

Genom Vattenfonden och partnerskapet möjliggör vi tillsammans livräddande och långsiktigt stärkande insatser såväl i längre utvecklingsprojekt som i katastrofinsatser. Under åren har stödet från Vattenfonden bidragit till att liv har kunnat räddas då många människor i Afrika, Asien och Amerika har fått tillgång till rent vatten, sanitetsmöjligheter och livsviktig information.

Ramlösa logotyp

”"För varje liter Ramlösa som säljs skänker Ramlösa Vattenfond motsvarande en liter rent vatten till Röda Korsets vattenprojekt i utsatta områden. På så sätt når vårt hållbarhetsarbete långt utanför Sveriges gränser."”

Anna Anderberg, hållbarhetschef, Carlsberg Sverige