Pojke tvättar händerna

I samarbete med Swedbank

I samarbete med Swedbank

Humanfondens sparare bidrar både till att rädda liv och att värna hållbarhet – ett sparande som gör dubbel nytta.

Swedbank Humanfond är en Svanenmärkt, avgiftsfri aktiefond som förvaltas av Swedbank Robur. Humanfonden är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Som sparare i fonden avstår du varje år två procent av ditt sparande till förmån för en ideell organisation som Röda Korset. Det viktiga stödet gör att vi kan hjälpa de mest utsatta före, under och efter en kris eller katastrof – samtidigt som du gör en investering för framtiden.

Stödet från Humanfonden och alla sparare möjliggör insatser som förhindrar och lindrar mänskligt lidande – i Sverige och i världen. Det hjälper de mest utsatta och bidrar till att rädda liv!

Swedbanks logotyp