Upplyst tält med röda korset på.

Truesec skyddar Röda Korset mot cyberangrepp

Truesec skyddar Röda Korset mot cyberangrepp

Partnerskapet mellan Röda Korset och cybersäkerhetsföretaget Truesec bygger på engagemang, en vilja att göra skillnad och för att bidra till en säkrare framtid.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Truesec är ett cybersäkerhetsbolag med ett tydligt syfte att förhindra dataintrång och skydda data. Samarbetet med Truesec är en del av Röda Korsets krisberedskap och har som mål att säkra den operativa förmågan och datasäkerheten genom att skydda mot cyberangrepp.   

– Partnerskap med samhällsviktiga verksamheter är i linje med vårt syfte, att förhindra dataintrång, säger Anna Averud, VD på Truesec Group. Röda Korset hjälper och skyddar utsatta grupper och människor i kris, och vi kan bidra genom vårt engagemang och vår kunskap. 

Rätt information avgörande i kriser

– Vi är världens främsta katastroforganisation och tillgång till rätt information och att kunna kommunicera är helt avgörande för att vi ska kunna agera i kriser. Som en alltmer digital organisation är IT-säkerhet och informationssäkerhet två oerhört viktiga områden för oss att ligga rätt i och tillsammans med Truesec kan vi göra det, säger Martin Tägtström, CIO på Röda Korset.  

Anna Averud håller med och menar att det är viktigt för dem att stötta organisationer och företag som har en samhällsviktig roll.   

”"Vi verkar för en säkrare digital framtid. Det är en stark drivkraft för oss, vi vill göra skillnad."”

Anna Averud, VD Truesec Group

Samverkan allt viktigare för att hantera samhällskriser

Anna uttrycker det som att “vi är tillsammans viktiga för samhället”. Redan i de inledande samtalen blev det uppenbart – det finns många beröringspunkter.  

– Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi är experter på datasäkerhet och stärker organisationers motståndskraft mot cyberangrepp. Vi finns där om Röda Korset blir drabbat av en cyberattack, precis som Röda Korset finns för oss och för våra medmänniskor.  

Anna tror att just samverkan och partnerskap blir allt viktigare för att hantera samhällskriser i framtiden.   

– Det är jätteviktigt att föra dialog, samverka och ingå partnerskap för att på så sätt tillsammans kunna bidra till en säkrare framtid.   

Anna Averud, VD för Truesec
Anna Averud, VD Truesec Group
Kvinna bär matpaket på huvudet, Röda Korset i bakgrunden.

Tillsammans räddar vi liv

Bli samarbetspartner med oss