Tre röda korset frivilliga.

Bli partner inom nationell beredskap

Bli partner inom nationell beredskap

Vi har en lång historia av att agera i kris och som humanitär stödfunktion till myndigheterna i händelse av väpnad konflikt. Genom samverkan med näringslivet kan vi mobilisera snabbare. Stärk Sveriges beredskap tillsammans med oss.

Ansvaret att förbereda för och hantera allvarliga händelser och kriser ligger i första hand hos myndigheterna, men de senaste åren har tydligt visat att samhället är beroende av att såväl offentliga som andra aktörer bidrar till svensk krishanteringsförmåga.

En lång historia av att agera i kris

Vi har en lång historia av att agera i kris och i händelse av väpnad konflikt har vi en unik, lagstadgad särställning i rollen som humanitär stödfunktion till svenska myndigheter, däribland de lokala räddningstjänsterna. För att på bästa sätt kunna agera när något händer är samverkan avgörande. En viktig del i Röda Korsets krisberedskapsarbete är därför samarbete med näringslivet. Våra nationella beredskapssamarbeten med företag rymmer både akutinsatser och mer strategiskt arbete för att långsiktigt förebygga kriser på hemmaplan.

Stödet som behövs

Stödet som behövs är handgripligt i form av tjänster och förnödenheter före, under och efter en kris, samt långsiktigt finansiellt för att kunna våra beredskapslager och utbilda fler i första hjälpen och krisstöd.

Att våra samarbetsföretag spelar en stor och viktig roll såg vi exempelvis under sommaren 2018 när en stor del av Mellansverige brandhärjades. Genom samarbeten med flertalet engagerade företag kunde vår personal och frivilliga snabbt transportera sig till insatsen för att hjälpa till med att dela ut förnödenheter och sängplatser. Även under coronapandemin 2020 och 2021 spelade stöd från och samarbete med näringslivet en mycket viktig roll i våra insatser över hela landet. Bland annat möjliggjordes skyddsutrustning till vården och mat- och medicinleveranser till riskgrupper.

Nationell krisberedskap en ständigt pågående process

Arbetet med att stärka och utveckla vår nationella krisberedskap är en ständigt pågående process. I vår organisation finns just nu bland annat en nationell krisledningsorganisation och en krisstab bestående av första hjälpen-grupper med en inställelsetid på 24 timmar. I krislägen erbjuder vi förutom sjukvård även psykosocialt stöd till drabbade och anhöriga. Vi hjälper också till med frivilligsamordning, mötesplatser och att täcka människors grundläggande behov som tak över huvudet, mat och vatten i krisområdet.

Vill ni samarbeta med oss inom nationell beredskap?

Läs mer om våra samarbeten inom krisberedskap