Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Barn och volontärer spelar fotboll i ett flyktingläger utanför Mosul.

Barn i väpnad konflikt

Många väpnade konflikter pågår under flera år och de som ofta drabbas värst är kvinnor och barn. Ett ämne som inte tas upp så ofta är vilka rättigheter barn som drabbas av väpnad konflikt har inom den humanitära rätten. I denna artikel tar vi därför fokus på barn i väpnad konflikt och den humanitära rätten.
Många väpnade konflikter pågår under flera år och de som ofta drabbas värst är kvinnor och barn. Ett ämne som inte tas upp så ofta är vilka rättigheter barn som drabbas av väpnad konflikt har inom den humanitära rätten. I denna artikel tar vi därför fokus på barn i väpnad konflikt och den humanitära rätten.
Publicerad: 02 jun 2019
Lästid: ca

När man tänker på ordet ”barn” kanske man direkt associerar det med en yngre person som spelar fotboll, leker med dockor, går i skolan eller precis har läst ut sin första bok. Detta är dock inte hur en barndom ser ut för alla barn. Barn blir tvingade att delta i väpnade konflikter. Barns skolor blir bombade. Barn kan inte längre leka utomhus på grund av minor eller väpnad konflikt.

I världen idag är det ca 250 miljoner barn som har drabbats av väpnad konflikt. Tvåhundrafemtio miljoner. Alla barn. Alla drabbade av väpnad konflikt.

Vad kan göras för att barn inte ska drabbas

Vad kan göras för att barn inte ska drabbas av väpnade konflikter? Fred i världen är självklart ett svar men ett annat är att man måste jobba för att stärka och upprätthålla respekten för den humanitära rätten. Den humanitära rätten har regler som förbjuder rekrytering av barnsoldater. Humanitär rätt förbjudet även attacker mot civila objekt, så som skolor. Barn som drabbas av väpnad konflikt ska även ha rätt till särskild respekt och särskilt skydd enligt den humanitära rätten.

Att stärka respekten för den humanitära rätten är något som Rödakors- och Rödahalvmånerörelsen jobbar med på bred front. Det görs via nationella föreningar som försöker sprida information om den humanitära rätten till den egna befolkningen och statsmakten. Det görs via ICRC (Internationella Rödakorskommittén) som bland annat informerar olika icke-statliga väpnade aktörer, hur man får och inte får agera under väpnad konflikt. Och det görs även av frivilliga folkrättsinformatörer i många länder, som bland annat åker ut till skolklasser och informerar om den humanitära rätten.

För att barn ska kunna fortsätta att vara barn även när det pågår väpnade konflikter behövs det riktade insatser för att till exempel ha platser där barn kan leka utan att vara rädda för minor eller platser där barnen kan få undervisning utan risk för att blir attackerade. Detta gäller även för barn som har hamnat i flyktingläger till följd av väpnad konflikt, kris eller katastrof. Som ett exempel håller det på att byggas tre stora center i flyktinglägret i Cox’s Bazar, Bangladesh, där det bland annat ska finnas lekplatser, så att barn får vara barn.