Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vad är kärnvapen?

Vad är egentligen kärnvapen? Vilka konsekvenser har kärnvapen? Och varför är de så fruktansvärda? Här kan du lära dig mer om atombomber och kärnvapen, och varför vi på Röda Korset kämpar för en värld fri från dem.
Vad är egentligen kärnvapen? Vilka konsekvenser har kärnvapen? Och varför är de så fruktansvärda? Här kan du lära dig mer om atombomber och kärnvapen, och varför vi på Röda Korset kämpar för en värld fri från dem.
Publicerad: 05 aug 2019
Lästid: ca

De första kärnvapnen togs fram i USA på 1940-talet. De skiljer sig från andra bomber eftersom sprängladdningen tar energi från atomkärnor som klyvs och smälts samman. Kärnvapen varierar i storlek, vissa med kraft att utplåna allt inom en radie av flera kilometer.  

Under andra världskriget fälldes två atombomber över Hiroshima och Nagasaki i Japan. Attackerna slog ut städerna och dödade över 200 000 civila. Sedan dess har inga kärnvapen använts i en väpnad konflikt, men det finns fortfarande omkring 15 000 kärnvapen i världen.  

Atombomberna skördar fortfarande offer 

Japanska Röda Korset var en av de första organisationerna att hjälpa de döda och skadade efter att bomberna föll över Hiroshima och Nagasaki. Våra sjukhus i städerna behandlar fortfarande, 74 år senare, tusentals patienter för skador som uppkommit efter bomberna, det gäller både överlevande men också deras barn. 

Vilka konsekvenser blir det om kärnvapen används?  

Det skulle få förödande konsekvenser. Ett enda kärnvapen skulle leda till en akut humanitär kris som varken Röda Korset eller någon annan skulle ha kapacitet att hantera. Bomben som förintade Hiroshima dödade till exempel 1 654 av stadens 1 780 sjuksköterskor, och 270 av 300 läkare. Och det var ”bara” en enda bomb.

Om endast en knapp procent av de kärnvapen som finns idag användes så skulle det leda till en klimatkollaps med missväxt och massvält. Ett större kärnvapenkrig skulle göra vår planet obeboelig för oss människor. Studier av bland andra Internationella rödakorskommittén visar att världens humanitära organisationer skulle stå maktlösa inför en kärnvapenkatastrof. 

Röda Korset arbetar för en kärnvapenfri värld 

Utifrån vårt uppdrag att förhindra och lindra mänskligt lidande och de fruktansvärda konsekvenserna vi bevittnade vid vårt arbete efter bomberna i Hiroshima och Nagasaki, har Röda Korset uppmanat till och aktivt bidragit till förhandlingar kring ett förbud mot kärnvapen sedan 1945.

Genom dialoger med olika aktörer, såsom stater, regeringar och parlament och media arbetar vi för att skapa ett klimat där de humanitära konsekvenserna tas i beaktande och driver på diskussionen kring kärnvapennedrustning. Röda Korset arbetar på olika sätt för att öka medvetenheten och kunskapen om kärnvapen och dess konsekvenser.  

Den 7 juli 2017 röstade 122 stater i FN:s generalförsamling för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, som förbjuder användning, hot om användning, producering, lagring, innehav och tester av kärnvapen. Konventionen har växt fram ur vetskapen om det massiva lidandet som kärnvapen kan orsaka. 50 länder behöver ratificera konventionen för att den ska träda i kraft, vilket skedde under hösten 2020. Detta innebär att konventioner trädde i kraft 22 januari 2021.

Sverige röstade ja till konventionen men meddelade i juli 2019 att man inte tänker skriva under den. Röda Korset anser att detta beslut är mycket olyckligt och tycker att Sverige ska underteckna konventionen, då ett tydligt förbud mot kärnvapen är ett nödvändigt steg för att nå en kärnvapenfri värld.  

Läs mer om konventionen om förbud mot kärnvapen i vårt faktablad.

Hur relaterar FN:s konvention om förbud mot kärnvapen till ickespridningsfördraget? 

Det är en annan fråga som ibland kommer upp i diskussionen om FN:s konvention. Icke-spridningsfördraget (NPT) är ett internationellt avtal som verkar för nedrustning av kärnvapen. Både icke-spridningsfördraget och konventionen om ett förbud mot kärnvapen har samma tydliga och slutgiltiga mål – en kärnvapenfri värld. Därför anser vi att konventionen om förbud mot kärnvapen kompletterar och förstärker icke-spridningsfördraget. 

Fakta om kärnvapen

  • Atombomberna som släpptes över Japan 1945 dödade fler än 200 000 civila.

  • Kärnvapen har testats vid över 2 000 tillfällen. Fler än 2,4 miljoner människor beräknas dö av cancer som ett resultat av testerna.

  • Det finns för tillfället ungefär 15 000 kärnvapen i världen. 1 800 av dessa kan avfyras inom några minuter.