Skotthåll i Röda Korsets ambulans

Vad är krigets lagar?

Vad är krigets lagar?

Krigets lagar måste respekteras – för även i krig finns det regler. Här kan du lära dig mer.

Vad menas med krigets lagar?

Krigets lagar är ett annat namn för humanitär rätt. Det är internationella regler som finns för att göra krig mindre omänskliga och begränsa människors lidande i väpnade konflikter. 

Självklart vore det bäst om krig inte existerade, men så länge krig pågår bidrar reglerna till att göra dem mindre hemska. Individer som bryter mot krigets lagar kan straffas.

Krigets lagar tar inte ställning till vem som startade konflikten. Reglerna gäller bara i krig och de flesta av dem finns nedskrivna i Genèvekonventionerna.

8 fakta om krigets lagar

  1. Civila ska skyddas. Parterna i en konflikt måste alltid skilja mellan den civila befolkningen och de stridande. Anfall får endast riktas mot militära mål.
  2. Sårade och sjuka ska skyddas och få hjälp – oavsett om det är vän eller fiende. Sjukvårdspersonal, transporter, sjukhus och utrustning ska skyddas.
  3. Familjer har rätt att hålla kontakt och att återförenas. 
  4. Skyddsemblem som det röda korset eller halvmånen måste respekteras. Personer och byggnader som bär dessa emblem ska skyddas.
  5. Hjälparbetare ska skyddas och få komma fram till människor som behöver humanitär hjälp.
  6. Det är förbjudet att döda eller såra en motståndare som tydligt uttrycker avsikt att ge upp eller som på annat sätt är försatt ur stridbart skick, som tillfångatagna, sårade eller sjuka. Personer som inte längre deltar i striderna ska skyddas och behandlas humant. De har rätt att upprätthålla kontakt med anhöriga och att ta emot stöd.
  7. Mord, tortyr, stympning, tagande av gisslan, samt grym och förnedrande behandling är förbjudet.
  8. Det är förbjudet att använda vapen som orsakar onödigt lidande.

Krigets lagar – vanliga frågor och svar

Är det tillåtet att bomba sjukhus?

Nej. Krigets lagar slår fast att sjukvårdspersonal, patienter, sjuktransporter och sjukhus ska skyddas. Sårade och sjuka måste tas omhand. Den som har störst behov av vård ska få det först – oavsett om det är en vän eller fiende. Även mycket annat är förbjudet, som till exempel att attackera civila och fångar.

Läs mer: Sjukvård, sårade och sjuka ska skyddas 

Vad händer när krigets lagar inte följs?

Personer kan åtalas och fällas för gärningar som strider mot internationell rätt. Det kan röra sig om krigsförbrytelser, folkmord eller brott mot mänskligheten. Krigets lagar slår fast att allvarliga kränkningar mot dess regler kan utgöra krigsbrott. Individer på alla nivåer kan hållas personligen ansvariga för brotten.

Huvudansvaret för att åtala personer som misstänks för krigsförbrytelser ligger på staterna. Alla stater ska hjälpa till, även Sverige. Som komplement till de nationella domstolarnas arbete finns det internationella domstolar. Kanske har du hört talas om internationella brottmålsdomstolen i Haag.

Läs mer: Om reglerna inte följs

Har någon straffats för att inte ha följt krigets lagar?

 Ja. Sverige och andra stater gör varje dag ett viktigt arbete med att utreda, åtala och döma för krigsförbrytelser. Vittnen och målsägare är ofta spridda över hela världen och därför pågår ett omfattande internationellt samarbete på området. Under senare år har flera personer dömts i svensk domstol för gärningar som begåtts i krig på andra platser i världen. Den internationella brottmålsdomstolen har sedan den inrättades för 20 år sedan hanterat en stor mängd mål.

Är inte krig olagligt?

Det pratas ofta om vad man inte får göra i krig. Det kan låta som att det är lagligt att starta krig, men så är det inte. Förenta nationernas stadga, som bland annat fastslår syftet med FN och innehåller olika bestämmelser som medlemsländerna är skyldiga att följa, finns det ett allmänt våldsförbud mellan stater. Det vill säga att huvudregeln är att det är förbjudet att använda våld i internationella relationer. Detta är inte en del av krigets lagar.

Vad är Röda Korsets roll i krig?

Röda Korset har ett särskilt mandat i krigets lagar. Det betyder att Röda Korset inte får hindras i att hjälpa drabbade människor i krig. Det inbegriper att få besöka krigsfångar, hjälpa till med familjeåterförening och ge humanitär hjälp.

Läs mer: Röda Korset och krigets lagar

Är krigets lagar samma sak som krigslagar? 

Nej. Krigslagar ska inte blandas ihop med det vi kallar för krigets lagar. Krigets lagar är de folkrättsliga regler som syftar till att humanisera krigföringen. Krigslagar är särskilda nationella lagar som kan träda i kraft vid krig eller krigsfara. Vanligen innebär krigslagar särskilda bestämmelser för hur stater ska styras och vad myndigheter ska göra i krig.

Läs mer: Olika typer av regler för krig

Läs mer om krigets lagar

Barn bärs av sin mamma, i bakgrunden ser vi rasmassor och en röda kors-bil.

Vi får aldrig sluta bry oss

Stå upp för krigets lagar
Kvinna lär ut krigets lagar

Allt om krigets lagar

Krigets lagar