Flaggor med Röda Korset och Röda Halvmånens emblem.

Emblem som skyddar liv

Emblem som skyddar liv

Hur kan ett rött kors rädda liv? Här får du svaret.

 1. Vad står det röda korset för?

  Det röda korset är ett skyddsemblem för sjukvård i krig. Det skyddar sårade, sjuka och vårdpersonal. Det är förbjudet att attackera personal, fordon eller byggnader som bär emblemet.

  Emblemet skyddas i internationell och svensk rätt. Det röda korsets roll finns inskriven i Genèvekonventionerna och dess tilläggsprotokoll, en del av krigets lagar.

 2. Får det röda korset användas hur som helst?


  Nej. Det får bara användas för att utmärka sjukvård i krig. Emblemet får till exempel inte användas av apotek, på leksaker eller i reklam. Det är staten som äger skyddsemblemet. Nationella rödakorsföreningar, som Svenska Röda Korset, har fått tillstånd att använda det röda korset i sin logotyp. Anmäl felaktig användning av emblemet här.

 3. Hur kommer det sig att det röda korset används som en symbol för sjukhus?


  Det röda korset är inte är en symbol för sjukvård i allmänhet. Vissa akutsjukhus har dock, i beredskapssyfte, fått regeringens tillstånd att märkas med det röda korset.

 4. Vad spelar det för roll hur det röda korset används?


  Det är viktigt för att det röda korsets betydelse inte urholkas. All felaktig användning av skyddsemblem, även i fredstid, försvårar den humanitära hjälpen i krig. I dag ser vi hemska konsekvenser av att skyddsemblem inte respekteras. Sjukhus och sjukvårdspersonal attackeras. Skyddsemblem räddar liv och därför är det viktigt att de används rätt.

 5. Finns det flera skyddsemblem?


  Ja. Den röda halvmånen och den röda kristallen är också skyddsemblem. De har samma skydd och status som det röda korset. Emblemen skyddar sjukvård i krig och har ingen religiös, politisk eller kulturell betydelse.