Karossen på en sönderskjuten ambulans med rött kors.

Sjukvård i skottlinjen – en fråga om liv och död

Sjukvård i skottlinjen – en fråga om liv och död

Våld och hot mot patienter, hälso-och sjukvårdspersonal samt vårdinrättningar och fordon är en av de mest allvarliga men ändå förbisedda humanitära frågorna i dagens konflikter och kriser. Det sker genom direkta och medvetna angrepp mot sjukvårdspersonal och sjukvårdsinrättningar.

Sjuka förvägras vård och skadade evakueras inte. Strider leder till att skadade personer och medicin inte når sjukhusen. Civila och stridande dör av skador som de borde överleva. Konflikter leder till att människor tvingas på flykt, däribland sjukvårdspersonal, vilket leder till att den förebyggande vården kollapsar.

Att förbättra säkerheten för hälso- och sjukvården är avgörande för att kunna upprätthålla mänsklig värdighet i väpnade konflikter och andra nödsituationer. Rödakors- och rödahalvmånerörelsen världen över arbetar med att förhindra och lindra mänskligt lidande samt att sprida kunskap om krigets lagar.

Våldsmönster

  • Våld och hot mot patienter, hälso- och sjukvårdspersonal samt vårdinrättningar och fordon sker exempelvis genom:
  • Direkta och medvetna angrepp mot sjukvårdspersonal, fordon och sjukvårdsinrättningar. Väpnade intrång i sjukvårdsinrättningar med syftet att arrestera eller förhöra patienter. Hot och våld mot hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Hindrande av vård. Sjuka förvägras vård och skadade evakueras inte. Medvetna förseningar av ambulanser och andra transporter vid exempelvis check-points. Strider leder till att skadade personer och medicin inte når sjukhusen.
  • Diskriminering, sårade och sjukas rättigheter respekteras inte.
  • Allmänna säkerhetssituationen. Vidare leder konflikter till att människor tvingas på flykt, däribland sjukvårdspersonal samt att den preventiva sjukvården kollapsar.

Kunskap om krigets lagar räddar liv

För att förbättra skyddet och respekten för hälso- och sjukvården under väpnad konflikt driver rödakors- och rödahalvmånerörelsen den globala kampanjen Sjukvård i Skottlinjen (Health Care in Danger). En av de viktigaste åtgärderna för att förbättra respekten för de regler och principer som skyddar hälso- och sjukvården i konflikt- och nödsituationer är kunskap/kännedom om den internationella humanitära rätten.

Skydd för sjukvård i väpnad konflikt

Skyddet för sårade, sjuka och sjukvårdspersonal samt tillgång till sjukvård finns beskrivet i första, andra och fjärde Genèvekonventionerna samt första och andra tilläggsprotokollen.

Parterna i konflikten är skyldiga att respektera och skydda sårade eller sjuka soldater. De får aldrig anfallas. Sårade och sjuka har rätt till vård. Vården ska ges opartiskt vilket innebär att det är behovet av vård som ska styra, inte nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, kön eller något annat.

Det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen är skyddsemblem för att militär och civil sjukvård under väpnad konflikt. Emblemen ska uppmärksamma de stridande på deras skyldighet att respektera och garantera att sårade, sjuka, sjukvårdspersonal, utrustning, transporter och byggnader ett fullvärdigt skydd. Sjukvårdspersonal, sjukhusbyggnader, sjuktransporter och allt som tillhör sjukvård ska utmärkas.

Skyddade personer förlorar sitt skydd om de deltar i striderna. Sårade och sjukvårdspersonal får endast använda våld i självförsvar. Om ambulanser eller sjukvårdsbyggnader används för militära operationer förlorar de sitt skydd.

För mer information

Läs mer på www.healthcareindanger.org eller i denna broschyr.