Röda korset, röda halvmånen och röda kristallen

Symboler som räddar liv

Symboler som räddar liv

Här ser du tre symboler som har en sak gemensamt – de skyddar sårade och sjuka samt militär och civil sjukvård i väpnade konflikter. Det är förbjudet att angripa personer, fordon eller byggnader som bär dessa skyddsemblem.

Det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen.
Det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen.

Hur det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen skyddar och hur de får användas finns inskrivet i Genèvekonventionerna. Detta är avgörande för den internationella humanitära rätten.

Därför är det viktigt att emblemen används på rätt sätt. All felaktig användning försvagar skyddseffekten och försvårar den humanitära hjälpen i väpnade konflikter vilket får till följd att sjukvårdare och annan hjälppersonal i konfliktområden riskerar att utsättas för onödig fara.

Universella och humanitära symboler

Emblemen är universella och enbart humanitära. Men vid en del tillfällen har det röda korset och den röda halvmånen felaktigt uppfattats ha religiösa, kulturella eller politiska kopplingar. Det har påverkat respekten för dem och minskat skyddseffekten. Därför antogs 2005 ett tredje tilläggsprotokoll till Genèvekonventionerna som fastställde den röda kristallen som ytterligare ett skyddsemblem. Detta emblem förstärker skyddet när varken det röda korset eller den röda halvmånen respekteras som neutralt.

Vad är det för skillnad på det röda korset och den röda halvmånen?

Det är faktiskt ingen skillnad när det gäller betydelsen! Alla de tre symbolerna är universellt erkända och ska skydda humanitära insatser under väpnade konflikter.

Det röda korset är den symbol som oftast används, till exempel i Sverige där vår nationella förening heter just Svenska Röda Korset. Den röda halvmånen används i ett 30-tal länder. I de flesta av dessa länder är majoriteten av befolkningen muslimer, men det behöver inte nödvändigtvis vara så. Indonesien är ett exempel där många medborgare är muslimer men landet har det röda korset som skyddsemblem och namnet på den nationella föreningen är Indonesiska Röda Korset.

Staten äger skyddsemblemet

Enligt Genèvekonventionerna måsta alla länder ha nationella lagar som reglerar användningen av de tre skyddsemblemen. I Sverige skyddas de av lag (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten. Emblemen ägs av staten och får inte användas utan tillstånd från regeringen.

Undantag från regeln

Det är viktigt att även i fredstid respektera de tre skyddsemblemen. Grundregeln är att de endast får användas under väpnad konflikt, men det finns några få undantag. Vissa akutsjukhus, ambulanser och militärt sjukvårdsmaterial är märkta med det röda korset i beredskapssyfte redan i fredstid.

Som tidigare nämnts ägs emblemen av staten. De nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna får tillstånd av sina respektive länders regeringar att använda emblem, men då som organisationsemblem (logotyp).

Sverige har beslutat att använda det röda korset. Svenska Röda Korset har fått tillstånd av svenska staten att använda det röda korset i sin logotyp, där det röda korset på vit botten kompletteras med namnet Svenska Röda Korset. Logotypen visar att en person eller ett föremål har anknytning till organisationen.

Felaktig användning

I regeringens uppdrag till Svenska Röda Korset ingår, förutom att bidra med akut hjälp i krigs- och krissituationer, att sprida kunskap om skyddsemblemen. Om människor inte respekterar hur emblemen används riskerar det att påverka skyddet när det behövs som bäst. Vi har också ansvar för att  kontakta de som använder det röda korset felaktigt.

Att missbruka skyddsemblemet för att till exempel dölja militär verksamhet är en krigsförbrytelse och ett folkrättsbrott i både svensk och internationell lag. Att använda ett rött kors, eller en symbol som liknar det röda korset, i reklam eller företagslogotyper är förbjudet och kan leda till böter eller fängelse. Förbudet gäller även ett kännetecken som kan förväxlas med ett av de skyddade emblemen.

Röda Korsets arbete i väpnade konflikter

När det råder kris och konflikt finns Röda Korset på plats för att hjälpa människor som drabbas av konsekvenserna. Med hjälp av miljontals frivilliga i 192 länder kan Röda Korset snabbt bistå med mat, vatten och sjukvård i skottlinjen. Röda Korset arbetar också för att skydda människors rättigheter genom att påverka stater och andra aktörer så att krigets lagar följs och civilbefolkningen skyddas.