Vuxna och barn står under parasoll

Vilka och vad skyddas i krig?

Vilka och vad skyddas i krig?

Här kan du som är intresserad få en något djupare inblick i regelverken kring krigets lagar.

Den humanitära rättens grundtanke om humanitet under väpnade konflikter handlar i huvudsak om att ge skydd åt vissa personer och objekt. I avsnittet nedan om Skyddade personer och objekt, hittar du en översikt av de personer och objekt som skyddas under krigets lagar. Du kan också i de andra avsnitten läsa mer ingående information om hur skyddet ser ut för några av de skyddade grupperna. Om du vill veta mer om de regleringar som gäller vapen hittar du dessa i avsnittet Vapen och vapenexport.

En mer kortfattad bild av det skydd regelverken erbjuder hittar du i avsnittet om Viktiga regler och principer.