Saknade personer

Under väpnade konflikter är antalet personer, civila och soldater, som försvinner stort. Det kan handla om personer som dödats, är frihetsberövade eller är på flykt. Att få klarhet i var ens familjemedlemmar befinner sig är en rättighet, och stater och stridande enheter har en skyldighet enligt den humanitära rätten att ge information och stödja familjeåterförening.

Den humanitära rätten ställer krav på att saknade personer ska eftersökas och att deras familjer ska informeras om deras öde. Ett förebyggande sätt att underlätta att saknade personer kan återfinnas och identifieras är till exempel att förse stridande med lämpliga identitetshandlingar. Det ska också föras register över frihetsberövade personer, samt över döda och deras begravning.

Röda Korset bedriver ett omfattande arbete över hela världen för återförening av människor som kommit från varandra med anledning av väpnade konflikter.