Humanitär hjälp

Opartiska humanitära organisationer har rätt att erbjuda sig att bidra med och genomföra humanitära insatser, speciellt när den krigsdrabbade befolkningens behov inte tillgodoses. Parternas samtycke behövs, men de får inte vägra tillträde hur som helst. Om befolkningens behov inte tillgodoses, måste det finnas giltiga skäl för att vägra. De viktigaste reglerna för internationella väpnade konflikter och ockupation finns i artikel 9 i GK I, II och III samt artikel 10, 17, 23, 59 och 61 i GK IV. I tilläggsprotokoll I finns regler i artikel 68–71 och 81. För icke-internationella konflikter finns regler i gemensamma artikeln 3, artikel 18 I tilläggsprotokoll II. Det finns också sedvanerätt på området, se regel 31 och 32 i ICRC:s sedvanerättsstudie.

När en insats godkänts av parterna och man har kommit överens som hur den humanitära insatsen ska genomföras måste parterna i konflikten och andra stater som inte deltar i konflikten godkänna och underlätta snabbt genomförande av insatserna. Parterna i konflikten måste också säkerställa att opartisk humanitär personal kan utföra sina uppgifter. Humanitär personal och material som används i det humanitära arbetet, måste respekteras och skyddas. I tilläggsprotokoll I art. 81 står det att parterna i en väpnad konflikt ska göra allt som står i sin makt för att underlätta för Internationella rödakorskommittén (ICRC) att fullgöra sina humanitära uppgifter. Både den humanitära personalen och det humanitära uppdraget i sig är alltså skyddat.

Under den internationella straffrätten kan ett agerande där humanitär assistans förnekats människor utgöra ett brott, och det kan t.ex. anses vara en krigsförbrytelse att utsätta människor för svält eller attackera humanitär personal. Reglerna i den humanitära rätten om att respektera och skydda den humanitära personalen kompletteras alltså av möjligheter att åtala och döma de som inte följer de reglerna.

Vill du veta mer om skyddet av den humanitära insatsen? Lär dig om varför vikten av att de humanitära principerna, som styr Röda Korsets arbete över hela världen, respekteras. Läs om humanitärt tillträde.