Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt 2018

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Årsboken syftar till att öka kunskapen om den humanitära rätten och visa på dess relevans i dagens samhälle.

I 2018-års upplaga ges exempel på svensk praxis från bland annat Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd, svenska domar om överträdelser av den humanitära rätten, samt hur Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar på området. Utöver detta berörs även aktuella frågor kopplade till konfliktrelaterat sexuellt våld, barns behov av särskilt skydd i väpnad konflikt och hur antiterrorismåtgärder påverkar skyddet för sjukvård.

Läs årsboken 2018 (PDF)

Frivilliga rusar mot dörr i krisinsats

Läs Röda Korsets ståndpunkter

Fakta och ståndpunkter