Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt 2018

Svenska Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt sammanställer svensk praxis inom den humanitära rätten och belyser några av de större humanitärrättsliga händelserna under året.
Svenska Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt sammanställer svensk praxis inom den humanitära rätten och belyser några av de större humanitärrättsliga händelserna under året.
Publicerad: 07 jun 2019
Lästid: ca

Läs årsboken

Årsboken syftar till att öka kunskapen om den humanitära rätten och visa på dess relevans i dagens samhälle.

I 2018-års upplaga ges exempel på svensk praxis från bland annat Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd, svenska domar om överträdelser av den humanitära rätten, samt hur Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar på området. Utöver detta berörs även aktuella frågor kopplade till konfliktrelaterat sexuellt våld, barns behov av särskilt skydd i väpnad konflikt och hur antiterrorismåtgärder påverkar skyddet för sjukvård.