Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt 2021

Svenska Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt sammanställer svensk praxis inom den humanitära rätten och belyser några av de större humanitärrättsliga händelserna under 2021. Årsboken syftar till att öka kunskapen om den humanitära rätten och belysa dess relevans i dagens samhälle, och ger i det syftet exempel på Sveriges arbete med den humanitära rätten och svenska domar om överträdelser av den humanitära rätten.
Svenska Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt sammanställer svensk praxis inom den humanitära rätten och belyser några av de större humanitärrättsliga händelserna under 2021. Årsboken syftar till att öka kunskapen om den humanitära rätten och belysa dess relevans i dagens samhälle, och ger i det syftet exempel på Sveriges arbete med den humanitära rätten och svenska domar om överträdelser av den humanitära rätten.
Publicerad: 07 jun 2022
Lästid: ca

Läs årsboken

Temat för årets upplaga är skyddet för sjukvården i den humanitära rätten. En informativ text beskriver bland annat den uppsättning humanitärrättsliga regler som gäller för sjukvården. Texten visar hur sjukvårdspersonalen, sjukvårdsenheter och sjuktransporter får användas i händelse av en väpnad konflikt samt på det skydd de åtnjuter. Vidare beskriver Socialstyrelsen hur de humanitärrättsliga reglerna kommer in i deras arbete kring sjukvårdens säkerhet i krig, och hur skyddet för sjukvården ska kunna säkerställas i enlighet med dessa regler. Avslutningsvis tar en artikel upp skyddet för sjukvården i en cyberkontext, och de utmaningar som skyddet för sjukvård ställs inför vid cyberkrigföring.

I juni lanserade vi årsboken genom ett med webbinarium, där vi fördjupade i skyddet för sjukvård och den humanitära rätten. Här nedanför kan du se lanseringen i efterhand.

Digital lansering av Svenska Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt 2021.