Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt 2021

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Årsboken syftar till att öka kunskapen om den humanitära rätten och belysa dess relevans i dagens samhälle, och ger i det syftet exempel på Sveriges arbete med den humanitära rätten och svenska domar om överträdelser av den humanitära rätten.

Temat för årets upplaga är skyddet för sjukvården i den humanitära rätten. En informativ text beskriver bland annat den uppsättning humanitärrättsliga regler som gäller för sjukvården. Texten visar hur sjukvårdspersonalen, sjukvårdsenheter och sjuktransporter får användas i händelse av en väpnad konflikt samt på det skydd de åtnjuter. Vidare beskriver Socialstyrelsen hur de humanitärrättsliga reglerna kommer in i deras arbete kring sjukvårdens säkerhet i krig, och hur skyddet för sjukvården ska kunna säkerställas i enlighet med dessa regler. Avslutningsvis tar en artikel upp skyddet för sjukvården i en cyberkontext, och de utmaningar som skyddet för sjukvård ställs inför vid cyberkrigföring.

I juni lanserade vi årsboken genom ett webbinarium, där vi fördjupade i skyddet för sjukvård och den humanitära rätten. Här nedanför kan du se lanseringen i efterhand.

Läs årsboken 2021 (PDF)

Digital lansering av Svenska Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt 2021.

Frivilliga rusar mot dörr i krisinsats

Läs Röda Korsets ståndpunkter

Fakta och ståndpunkter