Flicka leker med lego

Rapporten Barn i förvar

Rapporten Barn i förvar

Vår genomgång av Polismyndighetens förvarsbeslut visar att minst 57 barn i varierande åldrar togs i förvar i Sverige under 2017.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Läs rapporten (PDF)   Read the report in English (PDF)

Rapporten har tagits fram i syfte att öka rättssäkerheten när barn frihetsberövas i och med ett förvarsbeslut. Det är dock möjligt att det faktiska antalet barn är högre. De flesta barn förvarstas tillsammans med sina familjer men några även som ensamkommande barn. En genomgång av de beslut som ligger till grund för förvarstagningen vid de 57 fallen visar också på brister i rättstillämpningen. Principen om barnets bästa tycks inte ha tillämpats i 33 procent av besluten, vilket strider mot svensk rätt, EU-rätt och internationell rätt. I 38 procent av besluten saknas den obligatoriska tillämpningen av reglerna om alternativ till förvar.

Negativ inverkan på barns hälsa och utveckling

En genomgång av forskning kring barns hälsa i samband med förvar visar att det finns starka bevis på att det har en djupgående och negativ inverkan på barns hälsa och utveckling - också när det gäller korta perioder eller tillsammans med sina familjer.

Det är psykiska men som kan bestå lång tid efter att barnet släpps, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Röda Korset

Alternativ till förvar finns

Idag finns det ett alternativ till förvar i Sverige, nämligen uppsikt. Uppsikt innebär en skyldighet att på vissa tider anmäla sig hos Migrationsverket eller Polismyndigheten, och i vissa fall att lämna ifrån sig pass och andra handlingar. Undersökningen visar att uppsikt under 2017 användes för enbart 20 barn, medan förvarsbeslut alltså fattades för åtminstone 57 barn.

- Användande av förvar baseras ofta på uppfattningen att det är effektivare för statens syften trots att uppsikt inte har utvärderats. När vi pratar om barnfamiljer leder denna uppfattning till ett val mellan att antingen separera familjemedlemmarna när en vårdnadshavare förvarstas, eller att ta hela familjen i förvar, säger Maite Zamacona, rapportförfattare och migrationsrådgivare på Röda Korset.

Svenska Röda Korset anser att barn inte ska tas i förvar på grund av sin eller föräldrarnas migrationsstatus. Principerna om minsta möjliga ingrepp och barnets bästa bör istället styra alla åtgärder som myndigheter vidtar. När det gäller att säkra familjens enhet för barnets bästa kräver detta snarare att myndigheter under söker alternativ till förvar för hela familjen.

Röda Korsets besök i förvar

Svenska Röda Korset är en del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen som under lång tid arbetat för att förbättra förhållandena för människor som frihetsberövats. I Sverige sker det i huvudsak genom besök på häkten, anstalter och ungdomsanstalter samt på förvar. Röda Korset har idag besöksverksamhet i tre av fem svenska förvar. Besöken i förvaren, som påbörjades 1998, ger en unik bild av situationen på förvaren.

Frivilliga rusar mot dörr i krisinsats

Läs Röda Korsets ståndpunkter

Fakta och ståndpunkter