Barnfamiljers ekonomiska svårigheter 2024

Berättelserna om barn och deras familjer som riskerar att vräkas eller som har svårt att få pengarna att räcka till mat och kläder är många. Våra organisationer har de senaste åren sett en påtaglig ökning av antalet barnfamiljer som kämpar med att klara sin försörjning och tillgodose sina barns mest grundläggande behov så som mat, kläder och en meningsfull fritid.

I den här sammanställningen presenterar vi de senaste siffrorna ur en Sifoundersökning,som tittat på barnfamiljers ekonomiska situation 2024. Siffrorna bekräftar det våra organisationer har märkt: att vissa grupper av barnfamiljer är särskilt sårbara och att deras livssituation alltför sällan lyfts fram i media eller som politiska förslag.

Vi i civilsamhället gör vad vi kan och fortsätter bidra med stöd och insatser. Men hela samhället måste hjälpa till. Vi efterlyser konkret politisk handlingskraft så att alla barn kan börja skoldagen med mätta magar, kläder efter väder, roliga fritidsaktiviteter och aktiva skollov.

Barnkonventionen gäller alla barn i Sverige. Ändå är det så att vissa barn inte får sin rätt till skälig levnadsstandard tillgodosedd. Vi är oroliga för långsiktiga konsekvenser om barn som växer upp i ekonomisk otrygghet inte får sina mest grundläggande behov tillgodosedda och inte har tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. Det är dags för politiska krafttag för att minska barnfattigdomen och ge varje barn möjligheten till ett gott liv.

Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen

Åse Henell, generalsekreterare, Majblommans Riksförbund

Anders Pedersen, tillförordnad generalsekreterare, Svenska Röda Korset

Åsa Regnér, generalsekretarere, Räda Barnen 

Läs publikation (PDF)