Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Bortom förvar – om alternativ till förvar och effekterna av frihetsberövande

Röda Korset presenterar en ny rapport om alternativ till förvar samt om effekterna av frihetsberövande.
Röda Korset presenterar en ny rapport om alternativ till förvar samt om effekterna av frihetsberövande.
Publicerad: 02 mar 2022
Lästid: ca

I rapporten analyserar vi bland annat grunderna för förvar- och uppsiktsbeslut samt hur prövningen av besluten ser ut. Utifrån detta lämnas flera rekommendationer till lagstiftare och tillämpande myndigheter.

Att förvarsta någon i syfte att verkställa ett beslut om utvisning får inte förekomma i andra situationer än som en sista utväg när andra alternativ har visat sig verkningslösa.

Med anledning av detta är frågan om förvarstagande av stor praktisk och principiell betydelse för Röda Korsets uppdrag att förhindra och lindra mänskligt lidande – lokalt, nationellt och globalt. Samtidigt noterar vi i Sverige allt fler politiska förslag gällande fler tvångsåtgärder samt en utökning av förvarsplatser och förvarstagande i syfte att effektivisera återvändandet. Röda Korset arbetar med migranters rättigheter, behov och skydd längs hela migrationsvägen.

Läs hela rapporten här

Läs rapporten på engelska här