Pojke som kastar upp höstlöv i luften

Den humanitära situationen för ensamkommande

Den humanitära situationen för ensamkommande

Många av de ensamkommande ungdomarna befinner sig i en mycket utsatt situation utan mat, kläder och tak över huvudet. Det har lett till psykisk ohälsa och exploatering.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Tack vare gymnasielagen har tusentals ungdomar fått hopp om livet igen. Det finns ett antal brister i lagen, inte minst när det gäller ansvaret för boende.

Olika stöd beroende på boendeort

Ungdomarnas sociala situation är till stor del beroende av vilken kommun de råkar bo i. På de orter där kommunen samverkat med civilsamhället har man i många fall lyckats lösa boendesituationen för ungdomarna på ett bra sätt, medan situationen överlag är mycket sämre i kommuner där sådana samarbeten inte finns.

Otydligt ansvar leder till utsatthet

Det finns ett grundläggande problem med boendesituationen eftersom varken myndigheter eller kommunerna anser sig ha det övergripande ansvaret för att ordna detta. Detta innebär att de unga som fått stanna tack vare gymnasielagen faktiskt inte har rätt till boende. Hemlösheten leder till problem med exploatering av ungdomarna inom exempelvis sexhandel, droghandel, kriminell verksamhet eller att man utnyttjas som billig arbetskraft. Utsattheten är allra störst bland de unga som inte omfattas av gymnasielagen, och utan denna lag hade vi sannolikt sett en situation med många fler unga i djup social utsatthet.

Om rapporten

Vi har undersökt den sociala situationen för ensamkommande unga som kommit som asylsökande under de senaste åren. Rapporten fokuserar på målgruppens boendesituation, tillgång till grundläggande humanitära behov samt risken för psykisk ohälsa och exploatering som följd av utsatthet.

Utifrån rapportens slutsatser presenterar vi ett antal rekommendationer.

Röda Korset anser att kommuner ska:

  1. möjliggöra för ensamkommande barn att stanna kvar i kommunen efter 18-årsdagen.
  2. säkra boendeplatser för ungdomar som befinner sig i kommunen med uppehållstillstånd för studier.
  3. säkerställa att särskilt hänsynstagande tas i beslutsfattande som rör barn och unga i kommunen och anpassas efter den unges situation och behov.
  4. samverka med civilsamhället för att skapa bättre förutsättningar för målgruppen, bland annat genom att säkerställa att de har tillgång till grundläggande humanitära behov.

Röda Korset anser att regeringen ska:

  1. tillsätta ett nationellt samordningsuppdrag för frågor som rör ensamkommande barn och unga i Sverige.
  2. förtydliga kommunernas ansvar för att ordna boenden för ungdomar med uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen och säkerställ finansiering för detta.
  3. vidta nationella åtgärder för att minska hemlösheten, inklusive den svåra boendesituationen för ensamkommande barn och unga, i Sverige.
  4. säkerställa de praktiska förutsättningarna för att lagkraven i gymnasielagen ska kunna uppnås.
  5. genomföra en översyn av de konsekvenser som uppstått med anledning av ändringarna från 2016 i Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera (LMA).
  6. säkerställa förutsättningar för hållbarhet och långsiktighet i civilsamhällets insatser.

Läs hela rapporten (PDF)

Frivilliga rusar mot dörr i krisinsats

Läs Röda Korsets ståndpunkter

Fakta och ståndpunkter