Händer och kaffemuggar.

Grundläggande humanitära behov i Sverige

Grundläggande humanitära behov i Sverige

Allt fler människor söker sig till civilsamhället för att få hjälp med grundläggande behov som mat, kläder och tak över huvudet. Det visar en ny rapport från Röda Korset.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Röda Korsets kartläggning visar att utsattheten ökar i Sveriges samtliga 21 län i ljuset av den ekonomiska krisen. Röda Korset, Svenska Kyrkan, Stadsmissionerna och många andra civilsamhällesorganisationer vittnar om att fler och fler vänder sig till dem för att få stöd med det mest grundläggande.

Rapporten, som bygger på information från 200 civilsamhällesaktörer i 83 kommuner, visar att nya grupper söker hjälp: ensamstående föräldrar med barn, barnfamiljer och pensionärer med låga inkomster.

Många vittnar om att enskilda utgifter som mediciner, glasögon, tandvård eller vinterkläder kan stjälpa hela ekonomin för människor som lever på marginalen. Läget har också förvärrats för grupper som länge fallit mellan stolarna, som papperslösa, hemlösa eller personer med missbruksproblematik.

Behovet av mat ökar över hela landet. Många organisationer har startat verksamheter för att möta behovet, som frukostklubbar på skolor, att man erbjuder varma måltider i öppna dagverksamheter eller delar ut matkassar.

- Röda Korsets uppdrag är att lindra och förhindra mänskligt lidande och nöd. Självklart agerar vi när människor inte har råd med mat för dagen. Men det är inte frivilligorganisationernas ansvar att vara samhällets skyddsnät när Sverige möter en ny utsatthet, säger Anders Pedersen, tillförordnad generalsekreterare på Röda Korset. 

Läs hela rapporten här (PDF)

Kvinna cyklar på skogsväg

Vår hjälp i Sverige

Hitta hjälpen du söker här