Människan i centrum för ett långsiktigt hållbart och effektivt humanitärt bistånd

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning och förslag

Det finns en betydande samsyn bland det humanitära systemets aktörer att en större andel av den humanitära finansieringen bör riktas till nationella och lokala aktörer för att uppnå högre effektivitet och bättre kvalitet. Samtidigt krävs finansieringsformer som skapar flexibilitet och förutom direkt livräddande insatser också inriktas på att förbereda inför, förebygga och föregripa kriser. De hinder som står i vägen för dessa reformer är av flera olika slag och måste angripas systematiskt och strategiskt.

Svenska Röda Korset föreslår att Sverige utarbetar en strategi för lokalisering och effektiv finansiering, för extern påverkan och intern vägledning, inom och mellan UD och Sida. Strategin bör bland annat leda till:

  • Finansiering av nationella och lokala organisationers indirekta kostnader för kapacitetsutveckling.
  • Bättre riskdelning mellan givare, intermediära, nationella och lokala organisationer.
  • Fortsatt humanitär kvalitetsfinansiering genom fleråriga, flexibla och icke-öronmärkta bidrag.
  • En förändrad anslagsstruktur som samordnar och integrerar stöd till förberedande, förebyggande och föregripande utvecklingsinsatser, inklusive klimatanpassning, med direkt livräddande verksamhet.
  • Aktiv påverkan på internationella och multilaterala intermediära organisationer så att de behandlar nationella och lokala organisationer inte som underleverantörer av bistånd utan som autonoma aktörer som deltar i samordningsmekanismer och kan bygga egen kapacitet och långsiktigt planerar och utformar sin verksamhet.
  • Främja lärande från organisationer med en nätverksstruktur som kopplar samman global, nationell och lokal närvaro och verksamhet.

Läs förslaget i sin helhet (PDF)