Människor på flykt

Millenials on war

Millenials on war

Unga människor är oroliga över sin framtid och ser att de sannolikt kan komma att drabbas av krig under sin livstid, det visar en ny undersökning från Internationella Rödakorskommittén (ICRC).

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Undersökningen ”Millennials on War” omfattar 16 000 personer i åldrarna 20–35 i 16 länder. I ungefär hälften av länderna råder fred och hälften upplever krig eller konflikt. På uppdrag av ICRC ställdes frågor om dagens och framtidens krig och de värden som ligger till grund för den internationella humanitära rätten, såsom användningen av tortyr och attacker mot civila.

Oro för fler krig och ökat lidande i framtiden

Resultaten visar på stor oro bland världens unga för att framtiden ska innebära fler krig och ökat mänskligt lidande. Nästan hälften av alla tillfrågade tror att ett tredje världskrig kommer att bryta ut under deras livstid. De flesta - 54 procent - tror att en kärnvapenattack kan komma att inträffa under det kommande decenniet.

Uppmuntrande är att 74 procent av de svarande tror att de flesta krig kan undvikas. Nästan samma andel tror att det finns ett behov av att sätta gränser och regler för hur krig får utkämpas.

Dock medger 37 procent att tortyr kan tillåtas under vissa omständigheter och 15 procent anser att krigförande parter ska få göra ”vad som krävs” för att vinna, oavsett om det innebär civila offer. Detta är oroande trender som pekar på bristande respekt för grundläggande delar av den internationella humanitära rätten.

Erfarenheter från krig får människor att avsky krig

I Syrien anser 98 procent att det aldrig ska vara tillåtet med kärnvapen, 96 procent anser att det aldrig är tillåtet med kemiska vapen och 85 procent anser att krigsfångar bör tillåtas kontakta sina anhöriga. Samtliga av dessa svar från Syrien var högst av alla länder i undersökningen.

Människor i krigsdrabbade länder tror i högre utsträckning att färre krig kommer att föras i framtiden (46%). 69 procent av de svarande i Ukraina och 60 procent i Syrien tror också att kriget i deras land sannolikt kommer att avslutas under de kommande fem åren.

Mental hälsa viktig fråga för unga

73 procent svarade att det är lika viktigt att hantera psykiska hälsobehov hos offren för krig och konflikt som att hantera fysiska medicinska behov.

Detta höga stöd för mental hälsa och psykosocialt stöd som livräddande humanitärt bistånd visar hur stigmatiseringen kring mentala hälsa avtagit. Dessa resultat stöder Röda Korsets uppmaning till att fortsatt satsa på denna typ av hälsointervention under humanitära nödsituationer.

Utvald statistik och sammanfattning av resultaten

  • 73 procent anser att mental hälsa är lika viktigt för krigsoffer som vatten, mat och tak över huvudet. I Syrien är siffran 87 procent.
  • 47 procent tror att ett tredje världskrig kommer att bryta ut under sin livstid.
  • 54 procent tror att en kärnvapenattack kommer att ske inom tio år.
  • 74 procent tror att de flesta krig och konflikter kan undvikas.
  • 42 procent i länder med fred tror sig själva komma drabbas av krig i framtiden.
  • Människor i krigsdrabbade länder tror i högre utsträckning att färre krig kommer att föras i framtiden (46%). I länder i fred är siffran 30%.
  • 60 procent av de svarande i Syrien uppger sig tro att kriget får ett slut inom fem år.

Kärnvapen

Undersökningen hittade oklarheter kring frågan om kärnvapen. De flesta tror att användning av kärnvapen aldrig är tillåtet, och fyra av fem svarar att kärnvapen är ett hot mot mänskligheten.

Oroande är att 54 procent tror att kärnvapen sannolikt kommer att användas någon gång under det kommande decenniet.

I Syrien sa 98 procent att användningen av sådana vapen aldrig är acceptabelt, följt av Colombia (93 procent), Ukraina (92) procent) och Schweiz (92 procent). I den andra änden av spektrumet ser vi Nigeria (68 procent) och USA (73 procent).

De flesta anser att kärnvapen bör förbjudas och totalt 64 procent anser att stater med kärnvapen bör förstöra dessa.

Ungas främsta oro

Trots att mer än hälften av de svarande tror att en kärnvapenattack sannolikt kommer att ske under det kommande decenniet, sa undersökningen också att kärnvapen är den fråga som de är minst oroade över. Korruptionen var den mest oroande med 54 procent av de svarande som angav det som deras främsta orosfråga; Arbetslösheten ligger strax under på 52 procent; efter det kommer oron för ökad fattigdom och terrorism, båda med 47 procent; och sedan krig och väpnade konflikter på 45 procent. Kärnvapen ansågs som den mest allvarliga frågan hos 24 procent av de svarande.

Framtidens krigsföring

I frågan om framtida konflikter svarar 36 procent av de tillfrågade att autonoma drönare och robotar - de som inte kontrolleras av människor - kommer att öka antalet civila offer i krig och väpnade konflikter; 32 procent sa att det skulle sänka antalet civila olyckor och 24 procent sa att det inte skulle göra någon skillnad.

Skadade civila

78 procent av de tillfrågade sa att stridande borde undvika civila offer så mycket som möjligt. Siffran var högre i fredsländer än konfliktdrabbade länder (83 procent mot 73 procent).

Mental hälsa

73 procent svarade att det är lika viktigt att hantera psykiska hälsobehov hos offren för konflikter som att hantera fysiska medicinska behov. Det högsta svaret kom från Syrien med 87 procent; den lägsta kom från Frankrike på 63 procent. Detta höga stöd för mental hälsa och psykosocialt stöd som livräddande humanitärt bistånd visar hur stigmatiseringen kring mentala hälsa avtagit. Dessa resultat stöder vår uppmaning till att fortsatt satsa på denna typ av hälsointervention under humanitära nödsituationer.

Tortyr

54 procent svarade att det aldrig är acceptabelt att tortera en fiendekämpe; de högsta svaren kom från Syrien och Colombia, båda med 71 procent; de lägsta svaren kom från Israel på 23 procent och Nigeria på 29 procent.

Genèvekonventionerna

Tre av fyra (74 procent) anser att 70 år efter skapandet av Genèvekonventionerna finns det fortfarande ett behov av gränser för hur krig får utkämpas. Totalt sett har 54 procent av de svarande hört talas om Genèvekonventionerna, med de högsta antalet i Ryssland och Ukraina (båda 76 procent), Schweiz (75 procent) och Frankrike (74 procent).

 

Läs hela rapporten här (in English)