Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

People on war

Under 2016 har ICRC, Internationella Rödakorskommittén, genomfört enkätundersökningar i 16 länder för att kartlägga inställningen till den humanitära rätten. Vi har gjort en parallell studie i Sverige.
Under 2016 har ICRC, Internationella Rödakorskommittén, genomfört enkätundersökningar i 16 länder för att kartlägga inställningen till den humanitära rätten. Vi har gjort en parallell studie i Sverige.
Publicerad: 06 dec 2016
Lästid: ca

Läs People on war

Studien People on War presenterar globala trender och utmaningar om konflikter och den humanitära rätten. Särskilt fokus ligger på frågor som handlar om skyddet av sjukvårdspersonal, användning av tortyr, skyddet av civilbefolkningen och kulturföremål och migration. Den huvudsakliga studien har dels genomförts i länder som är drabbade av konflikter, dels i länder som inte har pågående konflikter. Denna skillnad tillsammans med kön och klass skapar skillnader i hur man ser på den humanitära rätten.

Svenska Röda Korset har genomfört en parallell studie och intervjuat 1000 personer om deras inställning till och kunskap om konflikter och den humanitära rätten. Även i denna ser man skillnader mellan olika grupper i deras syn på konflikter och gällande lagar.

Läs den svenska studien

Läs en sammanfattning av People on war