Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Hur Peer Support kan implementeras

Röda Korsets rapport ger rekommendationer för hur den levda erfarenheten, Peer Support kan integreras i Svenska Röda Korsets behandlingscenter.
Röda Korsets rapport ger rekommendationer för hur den levda erfarenheten, Peer Support kan integreras i Svenska Röda Korsets behandlingscenter.
Publicerad: 02 feb 2023
Lästid: ca

Att gå igenom en traumabehandling är mycket krävande för den enskilde individen. För att möta och bearbeta sina mest fruktansvärda upplevelser krävs eget inre mod men också starkt yttre stöd. En Peer Supporter är en person som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa på grund av trauma i samband med krig, flykt eller tortyr och har genomgått en traumabehandling. Peer Supportern använder sin erfarenhet för att i sin tur stötta, motivera och informera patienter på behandlingscentret, vilket tillför en enorm styrka. Att känna att man inte är ensam och att det finns hopp om att det går att leva vidare trots svåra upplevelser kan vara avgörande för att ta sig igenom en behandling.

Genom detta projekt vill vi undersöka om det kan vara till gagn för våra patienter att få stöd och inspiration av en person med egen erfarenhet av liknande upplevelser. En person som använder dessa erfarenheter som en resurs för att stötta andra.

Rapporten ger här en introduktion till vad Peer Support är, den redogör för de effekter Peer Support har haft på andra verksamheter samt presenterar rekommendationer för hur Svenska Röda Korsets behandlingscenter skulle kunna implementera Peer Support på enheterna. Förhoppningen är att rapporten ska ge en förståelse för vikten av att erbjuda patienter och personal på behandlingscentren perspektiv av den levda erfarenheten och inspirera till att alla Röda Korsets behandlingscenter (RKC) ska känna sig trygga med att implementera projektet Peer Support.

Läs hela rapporten här