Svensk sammanfattning av rapporten “International Humanitarian Law and a Gender Perspective in the Planning and Conduct of Military Operations”

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Internationell humanitär rätt (IHL) är utformad för att skydda mänskligheten från krigets värsta fasor. I det arbetet är det viktigt att förstå att krig drabbar olika individer på olika sätt. Livsvillkor, som ofta är långt ifrån jämställda, formar livet på skilda sätt för kvinnor, män, flickor och pojkar världen över. Fördomar och stereotyper påverkar beslutsfattandet, även i konfliktdrabbade sammanhang. Hur krigförande parter agerar kommer därför att få olika följder beroende på vem du är.

Denna rapport ger vägledning om hur militära operationer kan orsaka effekter som drabbar kvinnor och män på olika sätt, samt delar exempel på praxis för att undvika och minska denna typ av diskriminerande effekter. Rapporten bygger i huvudsak på tillämplig internationell rätt, inklusive internationell humanitär rätt och de mänskliga rättigheterna, men även på policy och praxis från nationell nivå samt från arbetet inom för FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet (WPS).

Rapporten syftar i första hand till att informera yrkesverksamma inom nationell säkerhet eller försvar, men kan vara av intresse för alla som vill veta mer om hur man kan arbeta operativt med dessa frågor. 

Läs en sammanfattning av rapporten på svenska (PDF)

Läs den engelska rapporten i sin helhet (icrc.org).