Hjälpande hand av rödakorsvärd på sjukhus

Nedslag i verkligheten - tillgång till vård för papperslösa

Nedslag i verkligheten - tillgång till vård för papperslösa

Vår rapport beskriver hindren för papperslösa personer att få tillgång till den vård de bör erbjudas. Hindren leder till allvarliga humanitära konsekvenser för enskilda personer och för hela familjer.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Röda Korset har under många år mött papperslösa personer och andra migranter som helt eller delvis faller utanför det offentliga skyddsnätet. Vi bedriver en vårdförmedling för hjälp och stöd till dem som inte kan eller vågar vända sig till det ordinarie sjukvårdssystemet. Vårdförmedlingen kommer varje dag i kontakt med migranter som av olika skäl inte får den vård de behöver. Patientarbetet på vårdförmedlingen har gett grund och vittnesmål till rapporten.

Otydlig lagstiftning innebär onödigt lidande

Genom vår dagliga kontakt med papperslösa personer, kan vi konstatera att de möter många hinder på vägen till vård. Dagens lagstiftning är otydlig och leder till att enskild vårdpersonal åläggs att bedöma vilken vård som kan eller inte kan anstå. Denna otydlighet i kombination med att papperslösa personer ofta har en stor rädsla för myndigheter och för att bli utvisade innebär att många lever med ett onödigt lidande.

Barn är särskilt utsatta

Papperslösa har svårt att hävda sina rättigheter, dels i brist på stöd i att förstå det svenska systemet, dels i att överkomma språkliga hinder. Detta skapar en problematisk krock med vårdpersonals ofta bristande tillgång till information och kunskap om gällande lagstiftning. En särskilt utsatt grupp är barn. För barn som lever utanför systemet kan en begränsad tillgång till vård ge långvariga konsekvenser. Även om papperslösa barn enligt lag ska ha full tillgång till all hälso- och sjukvård fram till 18-års ålder, så uppstår situationer där vissa vårdgivare sätter upp en begränsning kring att starta långvariga behandlingar med motiveringen att de inte vet hur länge barnet kommer att stanna i landet. Dessa barn riskerar att få men för livet av sjukdomar som hade kunnat behandlas i ett tidigare skede. Det skapar situationer där barn kan vara i landet i flera år men inte få den vård de behöver, vilket orsakar onödigt lidande.

Läs hela rapporten (PDF) 

Frivilliga rusar mot dörr i krisinsats

Läs Röda Korsets ståndpunkter

Fakta och ståndpunkter