Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Frivillighet behövs inom svensk krisberedskap

Hur ser frivilligorganisationers roll vid allvarliga händelser och samhällskriser ser ut – och hur kan rollen utvecklas?
Hur ser frivilligorganisationers roll vid allvarliga händelser och samhällskriser ser ut – och hur kan rollen utvecklas?
Publicerad: 13 maj 2019
Lästid: ca

Läs antologin

Frivilliga utgör en viktig resurs i samhället i samband med hanteringen av allvarliga händelser. Inte minst visades kraften i det frivilliga engagemanget i samband med skogsbränderna under sommaren 2018. Människors vilja att engagera sig vid kriser är och förblir stark, däremot är formen för engagemang under förändring. Många vill kunna bidra som frivilliga direkt i anslutning till händelser och antalet spontanfrivilliga ökar. Förändringar i klimat, demografi, teknologi och nya former av utsatthet och behov är några faktorer som påverkar utvecklingen av frivilligengagemanget.

Antologin, med titeln “Tillsammans i krisen – framtidens frivillighet inom krisberedskap och totalförsvar”, innehåller flera spännande spaningar kring vilken roll frivilliga kan, och bör, spela när det oväntade och oönskade sker. I antologin medverkar, utöver Martin Ärnlöv, Ylva Jonsson Strömberg och Åsa Älander från Svenska Röda Korset, även Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, Misse Wester, forskare vid Lunds universitet, och flera andra företrädare för frivilligorganisationer, myndigheter, universitet och näringsliv.

Krisberedskap

Här hittar du fakta, rapporter, remissvar och debattartiklar om vårt arbete med krisberedskap.

Krisberedskap