Frivilliga hjälper till vid skogsbrand

Tillsammans i krisen – framtidens frivillighet inom krisberedskap och totalförsvar

Tillsammans i krisen – framtidens frivillighet inom krisberedskap och totalförsvar

Hur ser frivilligorganisationers roll vid allvarliga händelser och samhällskriser ser ut – och hur kan rollen utvecklas?

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Frivilliga utgör en viktig resurs i samhället i samband med hanteringen av allvarliga händelser. Inte minst visades kraften i det frivilliga engagemanget i samband med skogsbränderna under sommaren 2018. Människors vilja att engagera sig vid kriser är och förblir stark, däremot är formen för engagemang under förändring. Många vill kunna bidra som frivilliga direkt i anslutning till händelser och antalet spontanfrivilliga ökar. Förändringar i klimat, demografi, teknologi och nya former av utsatthet och behov är några faktorer som påverkar utvecklingen av frivilligengagemanget.

Antologin, med titeln “Tillsammans i krisen – framtidens frivillighet inom krisberedskap och totalförsvar”, innehåller flera spännande spaningar kring vilken roll frivilliga kan, och bör, spela när det oväntade och oönskade sker. I antologin medverkar, utöver Martin Ärnlöv, Ylva Jonsson Strömberg och Åsa Älander från Svenska Röda Korset, även Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, Misse Wester, forskare vid Lunds universitet, och flera andra företrädare för frivilligorganisationer, myndigheter, universitet och näringsliv.

Läs antologin (PDF)

Frivilliga rusar mot dörr i krisinsats

Läs Röda Korsets ståndpunkter

Fakta och ståndpunkter