Två kvinnor sitter mittemot varandra

Rapport om vård för krigsskadade

Rapport om vård för krigsskadade

Nedslag i verkligheten: Behov av vård och stöd till krigsskadade och torterade i Region Jönköping

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Traumatiska upplevelser av tortyr, krig och flykt leder ofta till allvarlig psykisk och fysisk ohälsa. Särskilda insatser krävs många gånger för att de som drabbas ska kunna återfå sin hälsa och en fungerande vardag. Svenska Röda Korset arbetar för att tortyröverlevare och andra personer med trauman från väpnad konflikt och flykt ska få tillgång till adekvat vård och behandling.

För att få en tydligare bild av behoven i Region Jönköping och vilken vård som finns tillgänglig har Svenska Röda Korset genomfört en behovsinventering bland aktörer som möter flyktingar, asylsökande och andra migranter i regionen. Undersökningen initierades hösten 2020 efter flera års dialog mellan Röda Korset och olika aktörer i regionen om de specifika behoven. Resultaten som presenteras i rapporten ”Nedslag i verkligheten: Behov av vård och stöd till krigsskadade och torterade i Region Jönköping” visar att många möter personer med komplexa behov och att tillgång till adekvat vård och stöd i Region Jönköping ofta saknas.

Utifrån rapportens slutsatser ger Svenska Röda Korset två rekommendationer:

  1. Undersök möjligheterna att inrätta ett multidisciplinärt behandlingsteam i Region Jönköping för behandling av personer som lider av trauman från tortyr, krig och flykt. Teamet kan verka som ett komplement till den befintliga vården samt som kunskapskälla och utbildningsresurs.
  2. Säkerställ kunskapshöjande insatser till regionens hälso- och sjukvårdspersonal med fokus på utbildningar i trauma och tortyr samt tillgång till vård för papperslösa och asylsökande. Se över interna riktlinjer och stöd till hälso- och sjukvårdspersonal vad gäller tillgång till vård för asylsökande och papperslösa, för att säkerställa att personal har stöd och underlag för att fatta korrekta beslut om vård.

Läs rapporten (PDF)