Röda Korsets yttrande över Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

Svenska Röda Korset är positiv till förslaget att Sverige tillträder de ändringar som har gjorts i Romstadgan.

Bakgrund och sammanfattning av utredningens förslag och resonemang

I Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen finns de regler om lagföring av individer för de allvarligaste internationella brotten. Då det under senare år har skett ett antal ändringar i Romstadgan, tar utredningen ställning till om Sverige bör tillträda ändringarna. Utredningen föreslår att Sverige ska tillträda de ändringar som har gjorts i Romstadgan; Kampalaändringarna, 2015 års ändring av artikel 124 och 2017 års ändring av artikel 8. Tillträdet ses som en naturlig följd av Sveriges arbete med att motverka straffrihet för de allvarligaste internationella brotten.

Läs hela remissvaret (PDF)