Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Röda Korsets yttrande över Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet av aggressionsbrottsutredningen, SOU 2018:33, och vill med anledning av detta framföra följande synpunkter.
Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet av aggressionsbrottsutredningen, SOU 2018:33, och vill med anledning av detta framföra följande synpunkter.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

Svenska Röda Korset är positiv till förslaget att Sverige tillträder de ändringar som har gjorts i Romstadgan.

Bakgrund och sammanfattning av utredningens förslag och resonemang

I Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen finns de regler om lagföring av individer för de allvarligaste internationella brotten. Då det under senare år har skett ett antal ändringar i Romstadgan, tar utredningen ställning till om Sverige bör tillträda ändringarna. Utredningen föreslår att Sverige ska tillträda de ändringar som har gjorts i Romstadgan; Kampalaändringarna, 2015 års ändring av artikel 124 och 2017 års ändring av artikel 8. Tillträdet ses som en naturlig följd av Sveriges arbete med att motverka straffrihet för de allvarligaste internationella brotten.

Läs hela remissvaret