Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta - vägledning till socialtjänsten.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset välkomnar att Socialstyrelsen utfärdar en vägledning till personal inom socialtjänsten för att ge ökad kunskap och praktiskt stöd i handläggningen av barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta, samt att Socialstyrelsen förtydligar informationsmaterial till barn som är gifta och deras föräldrar och andra närstående.
  • Svenska Röda Korset anser baserat på vår verksamhetserfarenhet att vissa avsnitt bör utvecklas, förstärkas och förtydligas. Våra synpunkter utvecklas nedan.

Svenska Röda Korsets utgångspunkter i dessa frågor

Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och att säkerställa respekt för varje människas värde. Vi ska arbeta mot diskriminering och rikta våra insatser mot de mest utsatta. Inom ramen för det uppdraget arbetar Röda Korset bl.a. för att säkerställa respekt för internationell humanitär rätt, mänskliga rättigheter och humanitära värderingar och principer. En del av verksamheten innebär därmed direkt och indirekt arbete med och för barns rättigheter.

Svenska Röda Korset har lång erfarenhet av arbete för och med människor på flykt globalt, nationellt och lokalt. Röda Korset finns på plats från flyktens början i konflikt och katastrof, längs flyktens väg, till ankomsten i Sverige, vid asylprocessen och etableringen i samhället. Vi ger juridiskt stöd i asyl- och familjeåterföreningsärenden, medmänskligt stöd vid förvarstagande och rådgivning vid återvändande, samt bedriver vård för människor som utsatts för tortyr eller andra traumatiska upplevelser från väpnad konflikt eller flykt. Vi möter därför dagligen barn, ensamkommande såväl som barn i familj, som behöver hjälp med frågor kopplat till efterforskning och familjeåterförening, migration och återvändande, barn som är i behov av psykosocialt stöd och barn som behöver vård och behandling. Vi möter också papperslösa barn och andra migrantbarn som faller utanför samhällets skyddsramar. Dessa omfattande verksamheter runt om i Sverige innebär att Svenska Röda Korset i olika sammanhang även möter barn som uppges vara gifta.

Läs hela yttrandet (PDF)