Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Röda Korsets yttrande över Myndighetsgemensam regional indelning

Svenska Röda Korset lämnar synpunkter på slutbetänkandet om Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (2018:10)den del av betänkandet som rör myndighetsgemensam regional indelning (avsnitt 3).
Svenska Röda Korset lämnar synpunkter på slutbetänkandet om Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (2018:10)den del av betänkandet som rör myndighetsgemensam regional indelning (avsnitt 3).

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset ställer sig positiv till förslaget om en myndighets-gemensam regional indelning.
  • Svenska Röda Korset understryker vikten av dialog och samverkan med det civila samhället, vilket med fördel kan få större utrymme i det fortsatta arbetet.
  • Svenska Röda Korset saknar en beskrivning av hur samverkan mellan berörda myndigheter ska säkerställas mer konkret när strukturomvandlingen väl är genomförd.

Bakgrund och sammanfattning av utredningens förslag

Indelningskommitténs betänkande lyfter behovet av en myndighetsgemensam regional indelning och föreslår en geografisk regionindelning samt vilka myndigheter som bör omfattas av denna indelning. Betänkandet utgår från tre områden där behovet av samordning är stort och där en bred kontaktyta finns med flera myndigheter samt med landsting och kommuner. Dessa områden är krisberedskap och totalförsvar, regional utveckling samt mottagande av nyanlända.

Indelningskommitténs betänkande konstaterar att den statliga samordningen och samverkan på regional nivå bör förbättras och att det finns ett behov av att återsamla staten på såväl nationell som regional nivå. Tio myndigheter uppges ha sådan betydelse för regional samverkan att de ska ha en samordnad indelning i sex geografiska områden.

Den indelning som föreslås överensstämmer till övervägande del med de sex sjukvårdsregionerna. En alternativ indelning motsvarar Polismyndighetens sju regioner.

Läs hela remissvaret